Gå til hovedindhold

logo

Miljøkonsekvensrapporter

Læs mere om Miljøkonsekvensrapporter i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Udstedelse af §25-tilladelse til Solenergianlæg nordvest for Torp

  Aabenraa Byråd har den 22. februar 2023 besluttet at udstede tilladelse til Solenergianlæg nordvest for Torp efter miljøvurderingslovens §25.
  Afgørelsen er offentliggjort den 7. marts 2023.

  Afgrænsning af Miljøvurdering for Nyttiggørelsesanlæg - Naturområde Møgelmose ved Bodum

  Aabenraa Kommune har i forbindelse med planlægning af et nyttiggørelsesanlæg nordvest for Bodum besluttet, at igangsætte en høring om afgrænsningen af hvilke emner miljøvurderingerne skal behandle. Frist for høringssvar er den 10. april 2023.

  Der afholdes borgermøde den 16. marts kl 16.30 på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa. Tilmelding er ikke nødvendig.

  Udstedelse af §25-tilladelse til Solenergianlæg nord for Fogderup
  Aabenraa Byråd har den 21. december 2022 besluttet at udstede tilladelse til Solenergianlæg nord for Fogderup efter miljøvurderingslovens §25.
  Afgørelsen er offentliggjort den 17. januar 2023.

  Miljøvurdering og udkast til §25-tilladelse for Solcelleanlæg ved Svejlund, vest for Hellevad
  Aabenraa Byråd har den 21. december 2022 besluttet, at sende en miljøvurdering (miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport) og tilhørende udkast til §25-tilladelse for Solcelleanlæg ved Svejlund, vest for Hellevad i offentlig høring i 8 uger fra den fra den 10. januar til den 7. marts 2023.

  Miljøvurderingen findes i forlængelse af lokalplanen og udkast til §25-tilladelsen findes i forlængelse af miljøvurderingen.

  Miljøkonsekvensrapport og udkast til §25-tilladelse for Solenergianlæg vest for Ravsted 
  Aabenraa Byråd har den 29. juni 2022 besluttet, at sende en miljøvurdering (miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport) og tilhørende udkast til §25-tilladelse for Solenergianlæg vest for Ravsted i offentlig høring i 10 uger fra den 20. juli 2022 til den 28. september 2022.

  Miljøvurderingen findes i forlængelse af lokalplanen. Udkast til §25-tilladelsen findes bagerst i miljøvurderingen.

  Miljøkonsekvensrapport og udkast til §25-tilladelse for Solenergianlæg nordvest for Torp
  Aabenraa Byråd har den 29. juni 2022 besluttet, at sende en miljøvurdering (miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport) og tilhørende udkast til §25-tilladelse for Solenergianlæg nordvest for Torp i offentlig høring i 10 uger fra den 13. juni 2022 til den 22. september 2022.

  Miljøkonsekvensrapporten er delt op i to og findes her: Del 1, del 2

  Udkast til §25-tilladelsen findes i forlængelse af miljøvurderingen.

  Miljøkonsekvensrapport og udkast til §25-tilladelse for Solenergianlæg nord for Fogderup

  Aabenraa Byråd har den 25. maj 2022 besluttet, at sende en miljøvurdering (miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport) og tilhørende udkast til §25-tilladelse for Solenergianlæg nord for Fogderup i offentlig høring i 10 uger fra den 15. juni 2022 til den 24. august 2022.

  Udkast til §25-tilladelsen findes i forlængelse af miljøvurderingen.