Gå til hovedindhold

Arkiv - Tidligere Miljøvurderingsafgørelser

Arkivet indeholder tidligere afgørelser på miljøkonsekvensvurderinger og de relaterede dokumenter.
Arkivet strækker sig fra 2021 og frem til i dag.

26. jul. 2023

Indhold

  Arkiv for tidligere miljøvurderingsafgørelser

  §25-tilladelse er udstedt 8. maj 2023
  Projektet muliggør etablering og drift af et 73 ha stort solenergianlæg nord for Fogderup. Tilladelsen giver mulighed for at etablere solpaneler, transformatorstation samt andre tekniske anlæg og byggeri nødvendigt for anlæggets drift. Omkring anlægget etableres trådhegn og afskærmende beplantning i 3-6 rækker.

  Afgørelser:
  Afgrænsningsnotat
  Miljøvurdering af planer og projekt
  Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse 
  Lokalplan og sammenfattende redegørelse 
  §25 tilladelse

   

  §25-tilladelse er udstedt 9. marts 2021
  Projektet muliggør etablering og drift af et 334 ha stort solenergianlæg ved Hjolderup og Fogderup. Tilladelsen giver mulighed for at etablere solpaneler, transformatorstation samt andre tekniske anlæg og byggeri nødvendigt for anlæggets drift. Omkring anlægget etableres trådhegn og afskærmende beplantning i 3-6 rækker.

  Afgørelser:
  Afgrænsningsnotat
  Miljøvurdering af planerne 
  Miljøkonsekvensvurdering af projektet
  Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse
  Lokalplan og sammenfattende redegørelse 
  §25 tilladelse vedhæftet

  §25-tilladelse er udstedt 10. februar 2021

  Projektet muliggør etablering og drift af et 93 ha stort solenergianlæg nord for Bjerndrup. Tilladelsen giver mulighed for at etablere solpaneler, transformatorstation samt andre tekniske anlæg og byggeri nødvendigt for anlæggets drift. Omkring anlægget etableres trådhegn og afskærmende beplantning i 3-6 rækker.
  Afgørelser:
  Afgrænsningsnotat
  Miljøvurdering af planerne
  Miljøkonsekvensvurdering af projektet
  Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse
  Lokalplan og sammenfattende redegørelse 
  §25 tilladelse

  §25-tilladelse er udstedt 7. marts 2023

  Projektet muliggør etablering og drift af et 36 ha stort solenergianlæg nordvest for Torp. Tilladelsen giver mulighed for at etablere solpaneler, transformatorstation samt andre tekniske anlæg og byggeri nødvendigt for anlæggets drift. Omkring anlægget etableres trådhegn og afskærmende beplantning 6 rækker.
  Afgørelser:
  Afgrænsning af miljøvurdering Torp 
  Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport
  Miljøvurdering af planer og projekt 
  Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse
  Lokalplan og sammenfattende redegørelse
  §25 tilladelse

   

  §25-tilladelse er udstedt 8. juni 2021

  Projektet muliggør udvidelse og drift af et biogasanlæg på Tågholmvej ca. 6,5 km sydvest for Rødekro. Udvidelsen består af nye reaktor-/og udkørselstanke, en biomassetank til flydende biomasse, en udvidelse af køresiloerne til afgrøder m.v. samt eventuelt et separationsanlæg.
  Afgørelser:
  Afgrænsningsnotat
  Miljøvurdering af planerne
  Miljøkonsekvensvurdering af projektet 
  Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse
  Lokalplan og sammenfattende redegørelse 
  §25 tilladelse