Gå til hovedindhold

Kort over kommunen

Her kan du se grundkort, matrikelkort, luftfoto og kommunens temakort, som bruges i sagsbehandlingen.
Har du brug for et hurtigt overblik over kommunen, kan du bruge kortet herunder.

Hvis du vil se kort over de emner, som kommunen bruger i sin opgaveløsning, kan du vælge blandt de link, du finder under kortet. De åbner et nyt kortvindue.

Indhold

  Geografiske kort bedst egnet til visning på PC

  Kortene indeholder de temakort, som bruges i Aabenraa Kommunes sagsbehandling. De fungere bedst på en PC, hvor du kan anvende programmets mange muligheder f.eks. søgefunktioner, fremsøge hvad der gælder for din ejendom, udskrive kort og meget mere.

  Alle kommunes temakort - PC.

   Her får du adgang til mere end 200 temakort.

  Herunder har vi samlet de temakort, som oftest efterspørges:

  Grundkort og luftfoto - PC.

  Her kan du se kort, matrikelkort eller luftfoto over et område i kommunen.

  Veje, vintervedligeholdelse og trafik - PC

  Vedligehold af grønne arealer - PC

  Kommunens planlægning - PC

  Kort til brug for entreprenører - PC

   

  Geografiske kort tilpasset til tablet og iPad

  På tablet og iPad, kan du også se de mest efterspurgte grundkort og temakort ved at bruge linkene herunder. Dog er der af tekniske årsager færre funktioner end i kortene beregnet til visning på PC.

  Grundkort og luftfoto - tablets.

  Her kan du se kort, matrikelkort eller luftfoto over et område i kommunen.

  Veje, vintervedligeholdelse og trafik - tablets

  Vedligehold af grønne arealer - tablets

  Kommunens planlægning - tablets

  Kort til brug for entreprenører - tablets

   

  Ofte stillede spørgsmål

  Grundkortet er et detaljeret kort som bl.a. indeholder bygninger, kørebanekanter, hegn og træer. Det tegnes ud fra luftfotos. Bygninger, veje og vandløb ajourføres hvert år. Andre elementer af kortet ajourføres hvert 6. år. Det betyder, at der kan være sket ændringer, som endnu ikke fremgår af kortet.

  Du skal være opmærksom på, at bygninger er registreret ved tagudhæng og dermed ikke ved husets sokkel.

  Højdekurvene på kortet er lavet ud fra data i Danmarks Højdemodel. Højdemodellen indeholder informationer om terrænets højde over havniveau. Data er indsamlet ved en landsdækkende laserskanning fra fly, som blev gennemført i perioden 2014-15. Ud fra denne skanning er der automatisk blevet genereret højdekurver.

  Topografiske kort er landkort med en kartografisk præsentation af jordoverfladen og genstande på denne. Fra vores hjemmeside har du mulighed for at se digitale topografiske kort fra Danmarks Topografiske Kortværk.

  Du kan også se historiske kort, som er ”gamle papirkort”, der er blevet digitaliserede.

  Nej. Det er forholdene i marken, der afgør, hvor skellet går, f.eks. skelpæle eller hegn. Skellenes placering, som du ser dem på matrikelkortet, er kun vejledende. Ønsker du at få påvist den korrekte placering af skel for din grund, skal du kontakte en landinspektør. Det er landinspektøren, der har myndighedsopgaven på dette område, og udgiften skal du selv betale.

  Matrikelkort er et administrativt kort over skellenes beliggenhed. Hovedparten af skellene er digitaliseret efter gamle matrikelkort. Nye opmålinger og udstykninger indlægges digitalt. Hvis man sammenligner matrikelkortets beliggenhed af skel med luftfoto eller grundkort, kan der være uoverensstemmelser.

  Du må gerne kopiere alle de kort, der er adgang til og bruge dem frit til alle formål.

  Til gengæld skal du være opmærksom på, at det er ophavsret på luftfotoene. Det betyder, at de ikke må printes eller kopieres til erhvervsmæssig brug uden særlig tilladelse fra leverandøren, som enten er GeoDanmark eller Hexagon.

  Aabenraa Kommunes temakort viser de informationer, vi lægger til grund for afgørelser og beslutninger om planlægning og sagsbehandling. Temakortene er registreringer, f.eks. hvor der er beskyttet natur, eller områdeudpegninger f.eks. fjernvarmeområder.

  Når du åbner kortet får du mulighed for at tænde og slukke for temaerne og du kan dermed se om et givent område er berørt at de enkelte temaer.

  Temakortene er kun vejledende og kan ikke anvendes som juridisk dokumentation.

  Har du brug for specifikke oplysninger, bør du kontakte den relevante faglige afdeling.

  Kontakt Aabenraa Kommune på 7376 7676 eller post@aabenraa.dk.