Gå til hovedindhold

Klimaplan

Klimaplanen angiver retningen for den grønne omstilling i Aabenraa Kommune.

Den grønne omstilling er i fuld gang i alle dele af vores liv, og vi forventer i stadig højere grad, at virksomheder og det offentlige forholder sig aktivt til klimaspørgsmålet. Det gør vi naturligvis i Aabenraa Kommune. Både ved at understøtte aktører og samarbejdspartnere i den grønne omstilling og ved selv at tage de grønne valg i kommunens egen udvikling og drift.

I klimaplanen angiver vi retningen for den grønne omstilling i Aabenraa Kommune som geografisk område, hvor vi tager afsæt i målene i Parisaftalen. Ambitionen er 70 % reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 og 100 % reduktion af udledningen i 2050. Planen beskriver også, hvordan vi vil gøre kommunen robust over for fremtidens klimaforandringer.

Vi ser den grønne omstilling som en udviklingsdagsorden og en mulighed for at gøre Aabenraa Kommune til et endnu bedre sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed. For os tæller både de store strategiske satsninger og de små handlinger i hverdagen.

Klimaplanens hovedelementer

Klimaplanen indeholder to overordnede spor: drivhusgasreduktion og klimatilpasning. Under hvert spor beskrives et eller flere emner, som skal gøre Aabenraa Kommune klimaneutral og klimarobust senest i 2050.

Læs om Aabenraa som klimaneutral kommune 

Læs om Aabenraa som klimarobust kommune 

Aabenraa som klimakommune

I Aabenraa Kommune har vi fokus på bæredygtig udvikling og samspillet mellem miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed som beskrevet i vores strategi for bæredygtig udvikling fra 2020. Denne tilgang bruger vi også, når vi definerer Aabenraa som klimakommune:

Vi vil gøre den grønne omstilling til en udviklingsdagsorden

Klimaudfordringen vil på mange måder ændre vores måde at leve på. I Aabenraa Kommune vil vi aktivt afsøge de muligheder, der kan være forbundet med den grønne omstilling i stedet for at se begrænsninger. Det skal kunne betale sig at tage del i den grønne omstilling, og vi skal have modet til at anlægge store ambitioner. Klimaplanens indsatsområder indeholder derfor potentialer for miljømæssige, sociale og økonomiske merværdier for kommunens borgere og erhvervsliv.

Vi vil samarbejde 

Klimaplanen kan kun realiseres, hvis vi samarbejder. Så enkelt er det. Det er nødvendigt, at både borgere, virksomheder og andre centrale aktører og kommunen samarbejder om at håndtere klimaudfordringen, så vi alle påtager os vores del af ansvaret. Som organisation vil Aabenraa Kommune aktivt anvende sine roller som organisation, ejer, myndighed og samarbejdspartner til at fremme den grønne omstilling i kommunen.

Vi vil fællesskab og fremtid 

Klimaplanen indeholder en række ambitiøse målsætninger, hvor vi på transportområdet og energiområdet er mere ambitiøse end de politiske aftaler på nationalt niveau. Der er store potentialer for den grønne omstilling i Aabenraa Kommune. Vi skal være ambitiøse og samtidig bygge videre på vores stærke traditioner. Aabenraa Kommune er præget af lokale fællesskaber og respekt for traditioner, som det er vigtigt, at vi bibeholder i den grønne omstilling.

Merværdier

Vi ser den grønne omstilling som en udviklingsdagsorden, der kommer både borgerne, erhvervslivet og kommunen som organisation til gode. Derfor vil vi også udnytte potentialerne i de positive merværdier, der kan være forbundet med drivhusgasreduktion og klimatilpasning frem mod 2030 og 2050.

Det er helt i tråd med vores tilgang til bæredygtig udvikling og de tre dimensioner: miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Det betyder, at vi har øje for de sociale og økonomiske merværdier, når vi iværksætter aktiviteter, der skal bidrage til drivhusgasreduktion eller klimatilpasning.

Det er en integreret del af klimaplanen, at vi over de kommende år følger og evaluerer de merværdier, der udspringer af de enkelte projekter. Det gælder for eksempel ved klimatilpasningsprojekter, hvor vi samtidig har fokus på rekreative merværdier for kommunens borgere og turister.

Læs mere om merværdierne 

Monitorering af klimaplanen

Hvert år gør vi status på klimaplanen, og den første status er gennemført ved udgangen af 2023.

Læs mere om monitoreringen af klimaplanen