Gå til hovedindhold

Merværdier

Læs mere om Merværdier i Aabenraa Kommune her.

Klimaplanen opererer med merværdier inden for tre områder: natur- og miljømæssige, sociale og økonomiske merværdier, og inden for hvert område er der formuleret målsætninger for merværdierne.

Natur- og miljømæssige merværdier

Vi vil give bedre vilkår til dyre- og plantelivet

Der skal være plads til dyre- og plantelivet og dermed øget biodiversitet, når vi anvender og udvikler arealer til eksempelvis klimaprojekter.

Vi vil forbedre miljøtilstanden

Jord-, luft-, og vandkvaliteten skal forbedres blandt andet ved skovrejsning, omlægning af transportsektoren og klimatilpasning.

Vi vil understøtte naturturisme og gode naturoplever for alle

Klimaplanen giver grobund for at udvikle vandre- og cykelturismen i kommunens mange naturskønne områder til glæde for besøgende og kommunens egne borgere.

Sociale merværdier

Vi vil øge folkesundheden og mobiliteten for alle

Omstillingen af transportsektoren skal styrke folkesundheden for borgere i både byer og landdistrikter med øget cyklisme og alternativer til privatbilisme.

Vi vil uddanne børn og unge i klimavenlig og bæredygtig adfærd

I samarbejde med skoler og studiemiljøer sætter vi fokus på uddannelse og aktiviteter, der understøtter bæredygtig adfærd. Det kommende lokale ungeklimaråd bliver et vigtigt bindeled mellem byrådet og
kommunens unge.

Vi vil have bæredygtige lokalsamfund og byudvikling

Tiltag for drivhusgasreduktion og klimatilpasning skal understøtte lokale udviklingsprojekter i byerne og i landdistrikterne.

Økonomiske merværdier

Vi vil øge den grønne jobskabelse

Aabenraa Kommune er en attraktiv placering for energianlæg, produktion af fossilfri energi og virksomheder med fokus på grøn fødevareproduktion, hvilket gavner jobskabelsen.

Vi vil være centrum for grøn innovation

Vores styrkepositioner inden for fødevarer og transport gør Aabenraa Kommune til et oplagt sted at udvikle nye teknologier, der skal drive omstillingen for hele Danmark.

Vi vil øge bosætningen

Klimaplanens indsatser og merværdier skal bidrage til målsætningen om at tiltrække nye borgere til kommunen gennem udviklingen i by- og landdistrikter og ved at skabe flere attraktive jobs.