Gå til hovedindhold

Drivhusgasreduktion - Aabenraa som klimaneutral kommune senest i 2050

Læs mere om Drivhusgasreduktion - Aabenraa som klimaneutral kommune senest i 2050 i Aabenraa Kommune her.

Aabenraa Kommune som geografisk område udledes der næsten 1 million ton CO2e om året baseret på tal fra 2019. Det placerer Aabenraa blandt de ti kommuner i landet, hvor drivhusgasudledningen er størst. Det gælder både den samlede mængde CO2e og udledningen pr. indbygger.

Fordelingen af udledningen afspejler Aabenraa Kommunes karakteristika som stærk landbrugskommune med stor fødevareproduktion og som internationalt centrum for transport og logistik.

Den største udledning stammer fra landbruget, som står for 64 % af den samlede udledning. Heraf kommer den største del (38 %) fra dyrkningen af lavbundsjord. Også husdyr og deres fordøjelse står for en væsentlig del af udledningen.

Transportsektoren er den næststørste udleder og bidrager med 18 % af den samlede udledning. Heraf stammer størstedelen (98 %) fra vejtransport, særligt fra personbiler, men også lastbiler udleder en væsentlig andel.

Den tredjestørste kilde til udledning er energisektoren, der står for 13 % af den samlede udledning. Heraf stammer næsten to tredjedele fra elforbruget og primært fra den el, som importeres til kommunen.

Mindre dele af udledningen sker ved håndtering af spildevand og affald, kemiske processer og brug af maskiner inden for blandt andet landbrug, byggeri og skovbrug. Tilsammen står de mindre udledningssektorer for 5 % af den samlede udledning.

Læs mere om de enkelte sektorer i klimaplanen

Vores målsætning

I Aabenraa Kommune er vi ambitiøse på klimaets vegne. Derfor tilslutter vi os de nationale mål om at reducere udledningen med 70 % i 2030 i forhold til 1990 og opnå klimaneutralitet i 2050.

På energiområdet hæver vi endda det lokale ambitionsniveau med hensyn til både el- og varmeproduktion. Også når det gælder transportsektoren, er vi mere ambitiøse end på nationalt plan.

For at nå målet er det helt nødvendigt, at vi som geografisk område lever op til de nationale målsætninger for drivhusgasreduktion, der er defineret i lovgivning og politiske aftaler.

De væsentligste nationale aftaler og målsætninger er ’Aftale om grøn omstilling af landbruget’ fra efteråret 2021 og energiaftalen fra 2018, som viser retningen for landbrugs-, transport- og energisektoren.

Alle skal bidrage til at nå målet – både inden for de store sektorer, landbrug, transport og energi og på andre områder. Aabenraa Kommune som organisation gør naturligvis også sit for at leve op til målene. 

Når vi lokalt lever op til de nationale målsætninger, bidrager vi til den samlede omstilling på samme niveau som resten af landet. På energiområdet kan vi endda bidrage til reduktion uden for kommunegrænsen.