Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Seneste nyt

Her kan du holde dig opdateret om byudviklingen i Rødekro.

Indhold

  Hærvejsparken

  27.10.2023

  Planlægningen for omdannelsen i og omkring Rødekro bymidte er i gang, og der arbejdes på at det første projekt fra helhedsplanen kan realiseres. Det var planen, at arbejdet med etableringen af Hærvejsparken skulle have været i gang i efteråret/vinteren 2023, men det har desværre ikke været muligt. Etableringen af parken forventes igangsat i foråret 2024, dette er dog afhængigt af vejrforholdene.

  Hen over vinteren igangsætte planlægningen for omdannelsen af Hærvejen fra Granhaven til Funkevej.

  Cykelbaner

  27.10.2023

  I forhold til cykelbanerne på den sydlige del af Hærvejen, er arbejdet ikke udført tilfredsstillende. Det er konstateret at der opleves ujævnheder, ændret støjniveau og problemer med afvandingen.

  Der er igangsat undersøgelser forud for udbedring af ovenstående, men grundet årstiden og at temperaturen ikke er højere, er det ikke muligt at opnå et tilfredsstillende resultat, hvorfor arbejdet først igangsættes i foråret 2024.

  Forsøgsordning for frie bymidter

  09.10.2023

  Fredag den 6. oktober meddelte Plan- og Landdistriktsstyrelsen under Kirkeministeriet, at Rødekro er en af de 14 byer i forsøgsordningen ”Frie bymidter”. Udvælgelsen sætter for alvor skub i udviklingen af bymidten i Rødekro.

  Konkret arbejdes der i Rødekro fortsat på en forbedret sammenhæng i bymidten, blandt andet med midler fra cykelstipuljen. Byfornyelsesprojektet får et tydeligt aftryk og er et væsentligt skridt i realiseringen af Helhedsplan for Rødekro bymidte og mod Rødekros nye identitet. Ud over cykelstier på Hærvejen er der også planer om at etablere et bibliotek og kulturhus, som forsøgsordningens frisættelse af lovgivning nu giver mulighed for.

  Se pressemeddelelsen.

  Læs mere om Forsøgsordning for frie bymidter.