Gå til hovedindhold

Seneste nyt

Her kan du holde dig opdateret om byudviklingen i Rødekro.

Indhold

  Statuen på hjørnet af Hærvejen og Østergade

  22.03.2024

  I forbindelse med arbejdet i Hærvejsparken vil statuen Stående kvinde blive taget ned og placeret på lager. Når arbejdet i parken er færdigt, forventeligt til sommer 2024, vil statuen igen blive af finde på hjørnet af Hærvejen og Østergade, dog med en lidt anden placering som en integreret del af Hærvejsparken.

  Stående kvinde

  Hærvejsparken - første spadestik

  22.03.2024

  Fredag den 15. marts blev arbejdet med etablering af Hærvejsparken påbegyndt, da de Aabenraa Kommune, i samarbejde med Rødekro Udviklingsråd og Kometbutikkerne, markerede igangsættelsen af parken ved første spadestik.

  Til arrangementet blev der hold velkomsttale for de mange fremmødte af Dorte Soll, formand for Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, og Helle Lausten, formand for Rødekro Udviklingsråd.

  Helhedsplanen for Rødekro bymidte blev vedtaget af byrådet i december 2022, hvorefter projektering af Hærvejsparken blev igangsat. Hærvejsparken bliver således første projekt fra helhedsplanen der realiseres.

  Det forventes at parken vil stå færdigt til sommer 2024, dog vil det sidste plantearbejde forventeligt først udføres i efteråret 2024.

  Cykelbaner

  27.10.2023

  I forhold til cykelbanerne på den sydlige del af Hærvejen, er arbejdet ikke udført tilfredsstillende. Det er konstateret at der opleves ujævnheder, ændret støjniveau og problemer med afvandingen.

  Der er igangsat undersøgelser forud for udbedring af ovenstående, men grundet årstiden og at temperaturen ikke er højere, er det ikke muligt at opnå et tilfredsstillende resultat, hvorfor arbejdet først igangsættes i foråret 2024.

  Forsøgsordning for frie bymidter

  09.10.2023

  Fredag den 6. oktober meddelte Plan- og Landdistriktsstyrelsen under Kirkeministeriet, at Rødekro er en af de 14 byer i forsøgsordningen ”Frie bymidter”. Udvælgelsen sætter for alvor skub i udviklingen af bymidten i Rødekro.

  Konkret arbejdes der i Rødekro fortsat på en forbedret sammenhæng i bymidten, blandt andet med midler fra cykelstipuljen. Byfornyelsesprojektet får et tydeligt aftryk og er et væsentligt skridt i realiseringen af Helhedsplan for Rødekro bymidte og mod Rødekros nye identitet. Ud over cykelstier på Hærvejen er der også planer om at etablere et bibliotek og kulturhus, som forsøgsordningens frisættelse af lovgivning nu giver mulighed for.

  Se pressemeddelelsen.

  Læs mere om Forsøgsordning for frie bymidter.