Gå til hovedindhold

Kommunens ansvar ved oversvømmelser

Læs mere om Kommunens ansvar ved oversvømmelser i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Aabenraa Kommune varetager vandhåndteringen på sine egne arealer herunder kommunale veje og institutioner. Kommunen skal gennem kommuneplanlægning, rammer og retningslinjer i lokalplaner sikre, at byggeri og anlæg ikke trues af oversvømmelser hverken på kort eller lang sigt. Med baggrund i dette foretager kommunen større klimasikringsprojekter til gavn for fællesskabet.

  Aabenraa Kommune udarbejdede i 2014 en Klimatilpasningsplan for hele kommunen og da Aabenraa By og den indre fjord er udpeget som risikoområde efter EU’s oversvømmelsesdirektiv blev der i 2015 også udarbejdet en risikostyringsplan for både akutte oversvømmelser og langsigtede tiltag.

  Endelig udarbejdede Aabenraa Kommune en Beredskabsplan for oversvømmelser i 2018, der skal takle de akutte oversvømmelser.

  Ved akutte oversvømmelser som fx voldsomme skybrud eller stormflod er Aabenraa Kommune, herunder Brand og Redning Sønderjylland, med hjælp fra Politi og Beredskabsstyrelsen ansvarlige for at pumpe vand væk fra kritiske offentlige arealer, omlægge trafikken og tage hånd om vitale dele af den kommunale service.

  Forsyningsselskabet Arwos har ansvar for afledning af regn- og spildevand på terræn i fælleskloakerede og separatkloakerede områder jf. spildevandsplanen og serviceniveauet. Arwos har ikke ansvaret for vand i kældre, det gælder såvel spildevand som regnvand.

  Som husejer har du ansvaret for at vedligeholde den del af kloaksystemet, der er på din grund. Derfor anbefaler Arwos – hvis du bor i et område med indsivning – at du får tætnet din egen kloak.

  Sandsække

  Hvis der er akut trussel om oversvømmelse, vil der - alt efter behov - blive placeret sand og tomme sandsække til opfyldning på relevante steder, som du frit kan hente. Hvor de opstilles, informerer vi om her på hjemmesiden og på vores Facebookside.

  Se Beredskabsstyrelsens video om, hvordan du med brug af plastik og sandsække kan undgå vand i kælderen.