Gå til hovedindhold

Lodsejerens ansvar ved oversvømmelser

Indledningsvis skal det understreges, at beskyttelsen mod oversvømmelse på private ejendomme, entydigt ligger hos den enkelte lodsejer.

Oversvømmelser kan ske fra havet samt fra overfladeafstrømning, vandløb, skybrud m.m. og fra stigende grundvand. I værste tilfælde kan der ske en kombination af alle kilder.

Indhold

  På klimatilpasningsportalen kan du læse mere om, hvordan du får en klimaklar bolig.

  Vær forberedt ved varsel om oversvømmelse:

  • Luk vinduer og døre
  • Fjern værdigenstande fra kælderen, eller sæt dem højere op, så de ikke står direkte på gulvet.
  • Sluk for elektriske apparater, der kan komme i kontakt med vandet.
  • Tjek, at udendørs riste, afløb og tagrender ikke er stoppet til af blade og snavs
  • Brug sandsække og krydsfinérplader til at blokere lavt placerede døre og vinduer.
  • Hvis du ikke kan være hjemme, når skybruddet sker, er det en god idé at få en nabo eller en ven til at tjekke udsatte områder i din bolig.

  Du kan læse mere om hvordan du selv beskytter dig mod skybrud og højvande på klimatilpasningsportalen og læse mere om, hvordan du undgår vand i kælderen fra kloaksystemet på Arwos’ hjemmeside.

  Hvis skaden er sket

  • Prioritér redningsindsatsen: Red det vigtigste først.
  • Undgå så vidt muligt at røre ved kloakvand, da det kan indeholde sundhedsskadelige bakterier.
  • Meld skaden til dit forsikringsskab og/eller et skadeservicefirma.
  • Tjek situationen hos dine naboer. Hvis de ikke er hjemme, så giv dem gerne besked.
  • Når vandet er væk, skal huset udluftes og tørres, eventuelt med en affugter. Skru ikke op for varmen, da det fremmer skimmelvækst i våde bygningselementer.

  Du kan læse mere om, hvordan du selv beskytter dig mod oversvømmelser på klimatilpasningsportalen.