Gå til hovedindhold

Skorstensfejning

Alle skorstene og ildsteder skal tilses og renses regelmæssigt af en autoriseret skorstensfejermester.
Formålet er at forhindre brande, forgiftninger og eksplosioner.

Skorsten

Indhold

  Tilsyn og skorstensfejning

  Lovkrav

  Det er lovpligtigt af få tilset og renset sin skorsten og sit ildsted af en autoriseret skorstensfejermester. Skorstensfejeren skal både rense skorstenen og udføre brandpræventivt tilsyn med skorstene og tilsluttede enheder. Formålet er at forhindre brande, forgiftninger og eksplosioner.

  Normalt sker dette en gang årligt, med mindre andet er aftalt med skorstensfejermesteren jf. skorstensfejerbekendtgørelsens § 17. Det er bygningsejers ansvar, at skorstenen bliver fejet og at reglerne i skorstensfejerbekendtgørelsen i overholdes. Læs mere om reglerne for skorstensfejning og om skorstensfejerens sikkerhed her.

  Valg af skorstensfejermester

  Aabenraa Kommune indgået aftale med 3 autoriserede skorstensfejermestre. Kommunen er opdelt i 3 distrikter. Se distrikterne og kontaktoplysninger her.  
  Som ejer kan du dog frit vælge en anden autoriseret skorstensfejermester til at udføre skorstensfejning m.v. på din ejendom. Hvis du ønsker en anden skorstensfejer end den kommunen har indgået aftale med, skal du selv opsige aftalen for din ejendom. Du skal være særlig opmærksom på, at der fortsat udføres lovpligtig brandpræventiv tilsyn og skorstensfejning, samt kunne dokumentere dette. Dokumentation kan for eksempel ske ved forevisning af faktura.

  Betaling

  Der er brugerbetaling på skorstensfejerens ydelser. Hvis skorstensfejermesteren har en aftale med kommunen, sker opkrævning af brugerbetaling for lovpligtigt tilsyn og skorstensfejning via ejendomsskattebilletten. Ellers opkræves betalingen direkte af skorstensfejermesteren. Det ekstra arbejde, som husejerne vil have udført, skal altid afregnes direkte med skorstensfejermesteren.

  Aabenraa Kommune vedtager hvert år takst for skorstensfejning. Aabenraa Kommune følger altid KLs vejledende priser. Ønsker man disse oplysninger udspecificeret, skal man henvende sig direkte til skorstensfejermesteren.

  Nye fyringsanlæg og skorstene

  Registrering

  Hvis du opsætter et fyringsanlæg skal du meddele det til kommunen, da denne oplysning skal fremgå af din BBRmeddelelse. Oplysninger fremsendes til BBR-kontoret på bbrpost@aabenraa.dk 

  Godkendelse

  Ved opsætning af nye fyringsanlæg eller skorstene skal installationen godkendes af skorstensfejermesteren inden den tages i brug. Fyringsanlæg og skorstene skal altid overholde kravene i bygningsreglementet, samt fabrikantens vejledning for opsætning af pågældende anlæg. Det kan derfor være en god ide at tage kontakt til skorstensfejermesteren inden der købes ny brændeovn eller lignende.

  Ved opsætning af fyringsanlæg eller skorstene i etage- og erhvervsejendomme skal der desuden indsendes ansøgning om byggetilladelse til kommunens bygningsmyndighed. Som lejer eller andelshaver skal du være opmærksom på, at ejendommens ejer skal give dig fuldmagt til at søge byggetilladelse.