Gå til hovedindhold

Søg om byggetilladelse og tilladelse til nedrivning

Når du skal bygge nyt, bygge til eller bygge om skal du søge byggetilladelse hos kommunen før du går i gang. Det gælder også for nedrivning af bygninger.

Ansøgninger skal indsendes digitalt via portalen Byg og Miljø. Du finder portalen under selvbetjening.

Indhold

  Byg og Miljø, portal

  Hvordan søger jeg?

  Indsend ansøgning

  Ansøgningen eller anmeldelsen skal indsendes digitalt via portalen Byg og Miljø. Her bliver du guidet igennem processen, uanset hvilken type byggeri, det drejer sig om. Her kan du også se, om der er en lokalplan eller andre bindinger på din ejendom. 

  Ansøgningsmateriale

  I Byg og Miljø får du oplyst, hvad der skal indsendes sammen med netop din ansøgning.

  For at gøre det så let som muligt at håndtere din ansøgning, skal alle bilag (beregninger, beskrivelser og tegninger), som du indsender sammen med ansøgningen, være i PDF-format. Bilagene skal gemmes enkeltvis og navngives, så indholdet tydeligt fremgår – f.eks. situationsplan, fundamentsplan, facade, snit, statiske beregninger, brandstrategi osv.

  Fuldmagt

  En fuldmagt er en tilladelse fra en person (fuldmagtsgiveren) om at lade en anden (fuldmægtigen) handle på sine vegne overfor andre (tredjepart).

  En fuldmagt til at handle på fuldmagtsgiverens vegne kan enten være generel (kaldet generalfuldmagt) eller begrænset til bestemte afgrænsede handlinger eller forhold (kaldet specialfuldmagt).

  Ved ansøgning om byggetilladelse kan specialfuldmagten anvendes til at lade en rådgiver, for eksempel en arkitekt, søge byggetilladelse på din ejendom på dine vegne. Dette meddeles via den digitale ansøgningsportal Byg & Miljø ved at du logger ind med dit NemID.

  Læs mere om fuldmagt på Borger.dk - Fuldmagt i det offentlige rum.

  Sagsbehandlingstider og byggesagsgebyr

  Du finder yderligere information om sagsforløb og sagsbehandlingstider på siden Servicemål.

  I forbindelse med behandling af din ansøgning eller anmeldelse opkræves et byggesagsgebyr. Pr. 1 januar 2015 opkræves byggesagsgebyret efter den tid, der blevet brugt. Reglerne for opkrævning af gebyr er fastsat i kommunens gebyrvedtægt. Læs mere og se aktuelle takster her

  Bygningsreglement

  Vil du vide mere om det gældende bygningsreglement og de tilhørende anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut og Bygningsreglementets bestemmelser, kan du finde information om på hjemmesiden Bygningsreglementet.dk

  Byggeprocessen

  Vil du vide mere om byggeprocessen, love og regler, byggeskadeforsikring eller krav til byggevarer, kan du finde forskellige artikler og guider på hjemmesiden Boligejer.dk

  Hvordan forløber en byggesag?

  Når du har søgt igennem Byg og Miljø

  Når du indsender din byggeansøgning eller anmeldelse gennem Byg og Miljø, vil du også få svar gennem Byg og Miljø. Du skal også bruge Byg og Miljø, hvis du skal indsende supplerende materiale eller anmelde påbegyndelse og afslutning af byggearbejdet. 

  Igangværende byggesager

  Hvis du har fået byggetilladelse til dit byggeri før 1. oktober 2014 kan du fortsat indsende de blanketter til anmeldelse af påbegyndelse og afslutning af byggearbejdet, du har modtaget sammen med byggetilladelsen. 
  Har du mistet dine blanketter, kan du kontakte os pr. mail eller telefon. Vi vil så foretage den nødvendige opfølgning på sagen.

  Småbygninger under 50 m²

  Opførelse af garager, carporte, udhuse og lignende

  Pr. 1. juli 2017 er reglerne for opførelse af småbygninger under 50 m² ændret. Det betyder, at man kan opføre i alt 50 m² af disse bygninger uden forudgående tilladelse så længe de bebyggelsesregulerende bestemmelser er overholdt. Læs mere herom på siden Småbyggeri uden tilladelse