Gå til hovedindhold

Byggesagsgebyr

I forbindelse med behandling af byggeansøgninger kan kommunerne opkræve et byggesagsgebyr. Aabenraa kommune opkræver gebyr i forbindelse med alle typer byggesager.

Indhold

  Byggesagsgebyr

  Byggesagsgebyret beregnes efter den tid der er brugt på sagsbehandling og opfølgning på byggeansøgninger. Reglerne for opkrævning af gebyr er fastsat i kommunens gebyrvedtægt. Gebyrvedtægten gælder for alle ansøgninger indsendt efter 1. januar 2015.

  I 2023 var timesatsen kr. 737,00.

  I 2024 er timesatsen kr. 772,00.

  Gebyret opkræves i 2 rater; første rate ved meddelelse af afgørelse/tilladelse og anden rate ved meddelelse af ibrugtagningstilladelse eller sagsafslutning.

  Byggesagsgebyret opkræves hos bygningsejeren.

  Ejeren kan altid videregive regningen til for eksempel sin arkitekt, hvis gebyret er en del af en samlet pris.

  Refusion af byggesagsgebyr for frivillige foreninger

  Frivillige foreninger i Aabenraa Kommune kan få refunderet deres udgifter til byggesagsgebyrer. Ved behandling af foreningens byggetilladelse vurderer Aabenraa Kommune den enkelte forening i forhold til kriterierne for refusion. Foreninger der falder indenfor kriterierne skal altså ikke gøre noget selv, før de har hørt fra Aabenraa Kommune. Retningslinjerne for, hvem der kan få refusion kan ses i højre spalte.

  Byggesagsgebyr for sager ansøgt før 2015

  For byggesager som er ansøgt før 1. januar 2015 er de hidtidige gebyrregler fortsat gældende. Det betyder, at der opkræves gebyr  pr. sagstype. Det består enten af et fast standardgebyr eller et grundgebyr og et arealtillæg med en pris pr. m². Kommunens byggesagsgebyrer for ansøgninger indsendt før 1. januar 2015 er vedtaget af Økonomiudvalget og fremgår af kommunens takstblad.