Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Sagsbehandlingstider, servicemål og tilfredshed med byggesagsbehandlingen

Læs mere om Sagsbehandlingstider og servicemål i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Sagsbehandlingstider

  Aabenraa Kommunes mål er, at alle får svar indenfor 7 arbejdsdage.

  Et svar kan være i form af et kvitteringsbrev, hvor vi bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning/forespørgsel og oplyser om hvem, der er sagsbehandler på sagen.

  Kvitteringsbrevet kan også indeholde oplysninger om, at ansøgningen er mangelfuld og der derfor skal fremsendes supplerende materiale til sagen før ansøgningen kan behandles.

  Alle byggesager screenes og kategoriseres.

  Vi praktiserer positiv forskelsbehandling i byggesagsbehandlingen ved at fremme byggeansøgninger, som er fyldestgørende ved modtagelsen.

  En ansøgning er fyldestgørende, når der i Byg & Miljø er uploaded alle tegninger, beregninger og andre oplysninger, som er nødvendige, for at vi kan behandle sagen.

   Simple veloplyste sager:

  • Enkle lovkrav
  • Byggeretten overholdes
  • Ingen tværgående sagsbehandling / ingen andre tilladelser påkrævet
  • Ansøgningen er fyldestgørende

  Straks-sagsbehandles indenfor 10 dage (kvitteringsbrev sendes ikke)

   Ukomplicerede veloplyste sager

  • Byggeretten overholdes
  • Ingen tværgående sagsbehandling / ingen andre tilladelser påkrævet
  • Ansøgningen er fyldestgørende eller tilnærmelsesvis fyldestgørende, og simple manglende oplysninger fremsendes af ansøger inden for få dage

  Forventet sagsbehandlingstid 4 uger

   Sager af begrænset kompleksitet

  • Mindre overskridelse af byggeretten
  • Behov for indhentning af yderligere oplysninger fra ansøger
  • Sagsbehandling inddrager flere afdelinger fx Miljø eller Brand & Redning

  Forventet sagsbehandlingstid 8 uger regnet fra ansøgningen er fyldestgørende

   Komplicerede sager

  • Behov for indhentning af yderligere oplysninger fra ansøger
  • Sagsbehandling inddrager flere afdelinger f.eks. Miljø eller Brand & Redning, og andre tilladelser er påkrævet forinden byggetilladelse kan meddeles
  • Fordrer f.eks. dispensation, helhedsvurdering ved f.eks. overskridelse af byggeretten, nabohøring, politisk behandling, afklaring af plangrundlag f.eks. overholdelse af anvendelsesbestemmelser eller udarbejdelse af lokalplan

  Forventet sagsbehandlingstid 12+ uger regnet fra ansøgningen er fyldestgørende

  Servicemål

  Der er fastsat nationale servicemål for byggesager, der måles som den gennemsnitlige sagsbehandlingstid – i antal kalenderdage - opgjort fra en ansøgning er fyldestgørende, til der er truffet afgørelse i sagen – fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger fra ansøger.

  Du kan se de nationale servicemål og kommunens aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstider under Relaterede Sider i højre spalte.

  Servicemålene gælder ikke for byggesager, der omfatter lovliggørelser, fredningssager, landzonetilladelse og udviklingsprojekter, der kræver vedtagelse af nye lokalplaner samt ansøgninger, der indebærer VVM-pligt.

  Kræver en erhvervsbygning eller jordbrugets avl- og driftsbygninger samtidig miljøgodkendelse gælder det nationale servicemål for miljøsagen også for byggesagen - f.eks. 130 dage.

  Tilfredshed med byggesagsbehandlingen

  Aabenraa Kommune gennemfører hver måned en undersøgelse af brugertilfredsheden med byggesagsbehandlingen.

  Undersøgesen gennemføres som et telefoninterview af alle ansøgere, der har fået meddelt tilladelse den forgangene måned.

  Telefoninterviewet indeholder tre emner, som ansøger kan give en score: 

  • Mulighed for at komme i kontakt med kommunen.
   (åbningstider, telefontider, kontakt med den relevante medarbejder mv.)
  • Effektiviteten af sagsbehandlingen
   (den samlede sagsbehandlingstid, overholdelse af deadlines i sagen)
  • Din samlede tilfredshed med sagsforløbet.

  Scoren gives ud fra en skala 1-7, hvor 1 er meget utilfreds og 7 er meget tilfreds og 8 er ved ikke. Samtidig er der mulighed for at knytte en kommentar til hvert emne.

  Alle besvarelser behandles fortroligt og anonymt.

  Hver måned offentliggøres data fra undersøgelsen her på hjemmesiden.

  Tilfredshedsundersøgelserne er igangsat d. 1. januar 2021 og gennemføres hver måned i 2021. Undersøgelsen er tilrettelagt i samarbejde med Dansk Byggeri og Business Aabenraa.

  Formålet med undersøgelsen er optimering og effektivisering af sagsbehandlingen og at øge brugertilfredsheden.

  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at høre nærmere om tilfredshedsundersøgelsen.