Gå til hovedindhold

Vindmøller

Reglerne for opsætning af vindmøller i det åbne land afhænger af møllens størrelse og anvendelse. Der skelnes mellem vindmøller på højst 25 m, som producerer strøm til en enkelt husstand eller ejendom, og vindmøller på mere end 25 m, som anvendes til kommerciel energiproduktion.
Møller på højst 25 m går under betegnelsen husstandsvindmøller.

Indhold

  Fælles bestemmelser

  Begge vindmølletyper er omfattet af en række planlægnings- og lovmæssige begrænsninger hvad angår placering, støj med videre. De primære begrænsninger er fastlagt i vindmøllebekendtgørelsen, som kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

  Nødvendige tilladelser

  Ønsker du at opstille en vindmølle skal du indsende en anmeldelse til kommunen.
  Læs mere om ansøgning om byggetilladelse her.

  Det kræver en landzonetilladelse at opstille en husstandsvindmølle i landzone.
  Læs mere om ansøgning om landzonetilladelse her.

  Alle andre vindmøller kun må opsættes hvor der er en lokalplan, som tillader opsætning af vindmøller.
  Se gældende lokalplaner i kommunen her.