Gå til hovedindhold

Gældende lokalplaner

Du kan få hurtig adgang til lokalplaner og byplanvedtægter via lokalplanportalen.

Indhold

  Planerne er digitale og kan ses på www.lokalplan.aabenraa.dk. Herfra er det muligt at udskrive en pdf af de enkelte lokalplaner. 

  Lokalplanportal

  Når byrådet har vedtaget en lokalplan endeligt og bekendtgjort den på kommunens hjemmeside, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at anvendelse, nybyggeri, om- og tilbygning skal være i overensstemmelse med lokalplanen.

  Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil- også efter ejerskifte -, selvom det er i strid med lokalplanen.

  Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

  Ofte stillede spørgsmål

  Det er langt fra hele Aabenraa Kommune som er lokalplanlagt, så hvis du ikke kan finde
  en lokalplan på kommunens kort på din ejendom skyldes det, at der ikke er vedtaget en lokalplan eller byplanvedtægt for dette område.