Gå til hovedindhold

Antenner

Før du sætter en antenne op, skal du i en række tilfælde søge tilladelse hos kommunen.

Indhold

  Byg og Miljø, portal

  Antenner til privat brug

  Man kan sætte satellit/parabolantenner med en diameter på højst 1,0 meter og CE-mærkede tagantenner op uden først at søge tilladelse hos kommunen.

  Der kan være fastsat regler i en lokalplan eller tinglyste dokumenter. Hvis det er tilfældet skal disse regler respekteres. Se lokalplaner  i Aabenraa Kommune her.

  Antenner til kommerciel brug

  I forbindelse med opsætning af antenner til kommercielt brug skal der altid sendes en ansøgning til kommunen, før arbejdet gennemføres.

  Der skal søges byggetilladelse til opsætning af master til brug for elektronisk kommunikationsnet. Man kan samtidig søge tilladelse til de antenner som fremtidigt kan opsættes i masten.

  Man skal også ansøge om tilladelse til teknikbygninger eller installationskabiner før de opføres eller opsættes.

  Almindelig vedligeholdelse, herunder udskiftning af antenner med tilsvarende nye antenner, kræver ikke forudgående tilladelse.

  Du finder bygningsreglementets regler for hvornår der skal indsendes anmeldelse og ansøgning på hjemmesiden bygningsreglementet.dk  

   Læs mere om ansøgning om byggetilladelse her.