Gå til hovedindhold

Handicapkørsel

Hvis du er afhængig af kørestol, rollator eller et andet mobilitetshjælpemiddel og derfor ikke kan anvende den almindelige kollektive trafik, kan du søge om handicapkørsel hos Visitation & Understøttelse.

Indhold

  Hvad er handicapkørsel?

  Handicapkørsel er et tilbud om kollektiv trafik til svært fysisk handicappede.  Tilbuddet består i kørsel fra gadedør til gadedør (i gadeplan) med et egnet køretøj.

  Handicapkørselsordningen kan bruges til al kørsel, hvor der ikke er andre tilbud. Det kan bl.a. være kørsel til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter. Ordningen kan ikke bruges til kørsel til behandling hos læge, speciallæge eller på sygehus eller til kommunalt visiterede ydelser, hvor der er andre tilbud:

  Hvem kan få handicapkørsel?

  For at blive visiteret til handicapkørselsordningen skal du være over 18 år og være afhængig af kørestol eller et ganghjælpemiddel, som du ikke selv kan medtage i bus eller tog.

  Hvordan fungerer handicapkørsel rent praktisk?

  Kørslen varetages af Sydtrafik, og du kan læse mere om ordningen på Sydtrafiks hjemmeside.