Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Individuel befordring

Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse der gør, at du ikke kan benytte almindelige offentlige transportmidler, kan du søge om tilskud til individuel befordring. Tilskuddet fungerer som et tilskud til fælleskørsel med taxa, bus eller liftbus, så du kun betaler 50 kr. pr. tur.

Indhold

  Hvad er tilskud til individuel befordring?

  Det er et tilskud til fælleskørsel med taxa, bus eller liftbus, så du kun betaler et fast beløb pr. tur og kommunen betaler resten. Aabenraa Kommune yder tilskuddet med det formål at transportudgifter ikke skal afskære dig fra at modtage andre visiterede tilbud fra kommunen.

  Hvilke visiterede tilbud kan man få tilskud til individuel befordring til?

  Det kan du til visiterede tilbud om

  • personlig pleje (for eksempel ved behov for bad udenfor hjemmet),
  • vedligeholdende træning og aktivitet
  • genoptræning uden sygehusindlæggelse eller
  • aflastningsophold (dog kun når liggende befordring er nødvendig)

  Hvem kan få tilskud til individuel befordring?

  Du kan få tilskud til befordring, hvis du ikke kan komme frem ved at:

  • bestille Flextur
  • få kørelejlighed
  • tage bussen
  • benytte eget køretøj, for eksempel bil, el-scooter eller cykel
  • eller blive befordret på anden måde

  Hvordan søger man om tilskud til individuel befordring?

  Det gør du ved at henvende dig til Visitation & Understøttelse

  En visitator vurderer, om du er berettiget til tilskuddet.