Gå til hovedindhold

HjælpemiddelHuset

HjælpemiddelHuset hjælper personer med en funktionsnedsættelse med at mestre livet så godt som muligt ved hjælp af forebyggende tiltag. Ud fra de ressourcer, den enkelte har, finder terapeuten det bedst egnede hjælpemiddel.
HjælpemiddelHuset finder du på Brunde Øst 10, 6230 i Rødekro.

Indhold

  HjælpemiddelHuset håndterer:

  Genbrugshjælpemidler, boligindretning og velfærdsteknologi
  HjælpemiddelHuset foretager en terapeutfaglig vurdering, sagsbehandler, træffer afgørelse og aftaler ved eventuel bevilling levering eller afhentning af hjælpemidlet.

  Hvis du har fået svært ved at udføre visse almindelige daglige aktiviteter, kan et hjælpemiddel måske være løsningen. Du søger om hjælpemidler hos HjælpemiddelHuset. Når vi modtager din ansøgning vil medarbejderne vurdere, om det kan klares administrativt eller om vi har brug for at komme på et hjemmebesøg. En terapeut vurderer din funktionsevne og aktivitetsudfordring og aftaler sammen med dig, hvilke løsningsmuligheder, der er for at understøtte, at du igen kan klare dine opgaver i hjemmet så godt som muligt.

  HjælpemiddelHuset står også for driften af kommunens lager for genbrugshjælpemidler og aftaler hvornår du eller nogle pårørende kan komme og afhente de bevilgede genbrugshjælpemidler eller  sørger for udlevering af de genbrugshjælpemidler, der er for store til at kunne transporteres i en almindelig bil.

  Hvis du vil ansøge om hjælpemidler skal du henvende dig til HjælpemiddelHuset. Har du brug for hjælp med at finde elektroniske ansøgningsskemaer, så er du altid velkommen til at kontakte os. Hvis du har spørgsmål eller ikke har mulighed for at ansøge elektronisk, kan du kontakte HjælpemiddelHuset på telefon 7376 7676.  kl. 08.30 -12.00. Hjælpemiddelhuset har telefontid mandag, tirsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00 og torsdag kl. 12.00-15.00. 

  Du kan også henvende dig i Straks Service.

  Arm- og benproteser
  Terapeuter i HjælpemiddelHuset varetager sagsbehandling af arm- og benproteser. Ansøgning skal ske elektronisk via kommunens selvbetjeningsløsning. Hvis du har spørgsmål vedr. arm- og benproteser, kan du kontakte HjælpemiddelHuset på tlf. 73 76 76 76. Hjælpemiddelhuset har telefontid mandag, tirsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00 og torsdag kl. 12.00-15.00. 

  Kontakt

  Hvis du har brug for:

  • generel rådgivning og vejledning om hjælpemidler, boligindretning mm.
  • vejledning om drift/vedligehold af hjælpemidler
  • reparation af hjælpemidler, du har lånt fra HjælpemiddelHuset
  • returnering af hjælpemidler, du ikke selv kan transportere

  kan HjælpemiddelHuset kontaktes direkte på tlf. 73 76 76 76 kl. 8.30 - 12.00. Hjælpemiddelhuset har telefontid mandag, tirsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00 og torsdag kl. 12.00-15.00. 

  Eller send en mail til hjaelpemiddelhuset@aabenraa.dk

  Straks Service

  Tirsdag og torsdag kl. 12.30 - 15.30 kan du træffe terapeuter fra HjælpemiddelHuset i Straks Service. Det er et tilbud om hurtig sagsbehandling, ved ukomplicerede problemstillinger og standardhjælpemidler. Sagsbehandling, afprøvning og udlevering sker så vidt muligt straks. Du kan også få repareret hjælpemidler på stedet.  Du behøver ikke aftale tid, du møder bare op. Læs mere her: Straks Service.

  Aflevering af hjælpemidler

  Aflevering af hjælpemidler, der ikke længere bruges, afleveres i HjælpemiddelHuset. Du kan aflevere hjælpemidler, når det passer dig i HjælpemiddelHusets returrum på Brunde Øst 10, 6230 Rødekro.

  Ledelse

  Centerleder og leder for kropsbårne hjælpemidler: Susanne Skade, tlf. 73767522 og mobil 30667578

  Teamleder for hjælpemiddelsagsbehandling: Louise V. Bowman, tlf. 7376 6026