Gå til hovedindhold

Få dit budskab på Aabenraa Kommunes infotavler

Aabenraa Kommune har opsat otte LED-skærme, som hver dag bliver set af flere tusinde trafikanter.

musik

Aabenraa Kommune har opsat otte LED-skærme, som hver dag bliver set af flere tusinde trafikanter.

Skærmene er placeret i:

 • Kruså, efter grænseovergangen
 • Rødekro, ved Hærvejen/ Superbrugsen
 • Rødekro, ved Ribevej
 • Tinglev, ud mod Hovedgaden
 • Aabenraa, ved Løgumklostervej, indfaldsvej fra Nord
 • Aabenraa ved Flensborgvej, ud for strandområdet
 • Kliplev, på Bjerndrupvej
 • Løjt, på Bodumvej 

Oversigt af placering findes her.

Infotavlerne skal være med til at markedsføre events og aktiviteter i Aabenraa Kommune, og er primært tænkt som information til forbipasserende trafikanter. Skærmene kan desuden anvendes af kommunen selv til oplysning og kampagner. Ambitionen er, at indholdet på infotavlerne er med til at tegne et billede af Aabenraa Kommune som et attraktivt sted at bo og besøge.

Driften af infotavlerne varetages af : Tinglev Bogtrykkeri, Tlf. 7464 4038

Sådan annoncerer du

Guideline skal være med til at sikre, at annoncer og det kommunikative budskab let kan afkodes af forbipasserende.

Kravene til dig som annoncør er:

 • Undlad ren hvid baggrund(det lyser så kraftigt, at teksten bliver utydelig, uanset hvor stor skrift, man arbejder med og kan genere trafikanter om aftenen)
 • Skriv korte og klare budskaber (det skal være en appetitvækker)
 • Brug maks. 60 bogstaver (eksempelvis titel på arrangement, underrubrik, tid og sted for arrangement)
 • Undlad at skrive ”den” ved datoen
 • Undlad årstallet (f.eks. 2019)
 • Undlad links til hjemmeside (ingen kan klikke på det)
 • Brug enkle, tydelige og store skrifttyper
 • Undgå grøn tekst på rød baggrund og rød tekst på grøn baggrund (det kan ikke læses af farveblinde)
 • Undgå at bogstaver står for tæt på hinanden eller er i for tynd skrift
 • Brug ikke for stor kontrast mellem tekst og baggrund
 • Brug klare farver under tekst (teksten er tydeligere, når der er en ensartet baggrund)
 • Undgå grafik og billeder med mange detaljer

Vær i øvrigt opmærksom på:

Annoncerne vises enkeltvis i 15 sekunder ad gangen. Skift mellem annoncerne sker ved langsom op- og nedblænding. 

Det tilstræbes, at der er 12-15 aktive annoncer ad gangen. I perioder kan der være flere eller færre.

Som udgangspunkt vises det samme budskab på alle 8 infotavler samtidigt. Du har dog mulighed for at udvælge særskilte infotavler i bestillingsformularen.

Annoncerne vises i tidsrummet kl. 06.00 - 01.00 hver dag.

Der tages forbehold for tekniske nedbrud, som kan medføre, at skiltene er ude af drift i kortere perioder. Dette betragtes som force majeure.

Man kan booke annoncer på infotavlerne, som omhandler:

 • Events og oplevelser
 • Kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer og lignende
 • Handelsarrangementer – Ikke enkelte virksomheder
 • Generel borgerinformation og offentlige kampagner
 • Trafikinformation

Der lægges vægt på, at arrangementer og begivenheder er væsentlige og har bred almen interesse og offentlig adgang.

Indhold der må vise på Aabenraa Kommunes infotavler

 • Fokus skal være på eventen og ikke på arrangøren
 • Profilering af undervisningsaktiviteter, der har et bredt offentligt formål
 • Kommunale, regionale og statslige informationer
 • Der må bruges virksomhedsnavne, hvis det indgår som del af eventtitel
 • Logoer for sponsorer må være på annoncer, men må ikke tage fokus fra selve eventen

Hvad kan der ikke vises

 • Reklamer og kommercielle budskaber med henblik på salg af fysiske produkter eller reklamer for kommercielle virksomheder.
 • Politiske eller religiøse budskaber
 • Stødende billeder eller tekst
 • Levende billeder (Video/ flash animationer mv.)
 • Annoncerne må ikke indeholde telefonnumre, grundet af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Desuden

 • Arrangementer der afvikles uden for kommunegrænsen vil som udgangspunkt blive afvist
 • Der annonceres ikke for generalforsamlinger
 • Aabenraa Kommune har ret til at afvise annoncer, hvor det vurderes at de ikke lever op til kriterierne
 • Aabenraa Kommune forbeholder sig ret til at vurdere, hvor lang tid en annonce skal vises på infotavlerne. Perioden skal svare til begivenhedens aktualitet

Er du i tvivl?

Er du i tvivl, om din annonce lever op til retningslinjerne?
Så er du meget velkommen til at sende en forespørgsel til Tinglev Bogtryk på mail@tinglev-bogtrykkeri.dk

Bestilling / Forespørgsel:

Hvis du som ansat ved Aabenraa Kommune benytter vores formular samtidig med at du sidder på kommunens netværk, er det vigtigt, at du IKKE benytter Internet Explorer for at udfylde formularen. Benyt Google Chrome, da vi ellers ikke modtager din ansøgning.

Du kan bestille din annonce eller sende en forespørgsel  her,  hvor du også kan vedhæfte relevant billedmateriale.

Bestillingen skal indsendes senest to uger før annoncen skal på infotavlen. 

Du skal selv sørge for opsætning af annoncen. Kan du ikke selv dette, anbefaler Aabenraa Kommune at du tager kontakt til en grafiker der kan gøre det. Annoncen sættes op som et helt billede.

Vær opmærksom på følgende:

Du kan ikke bare tage en plakat og ukritisk overføre den til infotavlen. Indholdet skal tilpasses tavlen efter nedenstående.

Du kan sende en billedfil i JPEG eller PNG.

Størrelse: 240 x 360 pixels. Opløsning: 72 pixels/tomme. 

Det anbefales, at annoncen har et helt kort og enkelt budskab – mere kan de forbipasserende biler ikke nå at se.

Ved dit valg af billede, farver og budskab opnås den bedste annonce hvis du tænker på at den skal have:

 • Korte budskaber
 • Store letlæselige skrifttyper – minimum punktstr. 30. Forbipasserende trafikanter kan ikke nå at læse en lille tekst
 • Enkelt layout – men undgå store lyse felter
 • Lys tekst som fungerer godt på mørk/farvet baggrund. Helt hvid tekst fungerer ikke godt
 • Klare farver
 • Høj kontrast – Fordel at farver har stor kontrast
 • Let afkodelige billeder og grafik 

Vi anbefaler ikke annoncer med helt hvid baggrund. Det vil lyse så kraftigt, at teksten bliver meget utydelig, uanset hvor stor skrift der anvendes.

Vi forbeholder os ret til at bede om ændringer i layout eller billedvalg, som forudsætning for at et spot kan blive vist.

Aabenraa Kommune fralægger sig ethvert ansvar i forhold til fremsendt materiale. 

Find eksempler på visuelle opsætning af gode og dårlige annoncer her. 

Pr. uge koster en annonce 400 kr. (500 kr. inkl. moms) 

Der kan købes følgende klippekort:

5'er klippekort på 5 ugeannoncer. Pris 1.800 kr. (2.250 kr. inkl. moms) 
10'er klippekort på 10 ugeannoncer. Pris 3.200 kr. (4.000 kr. inkl. moms) 

Klippekort bestilles ved:

Tommy Søndergaard Hansen
Tosha@aabenraa.dk

Priserne er for alle. På nær Aabenraa Kommunes egen information og 100% egne arrangementer, hvor der ikke opkræves entre.

OBS. Der gøres opmærksom på, at priserne ikke er inkl. grafisk opsætning. Annoncører står selv for opsætning.

Hjælpeorganisationer kan annoncere gratis i den her periode på infotavlerne. Annonceringen skal relatere sig til COVID-19.