Gå til hovedindhold

Kropsbårne hjælpemidler

Her kan du søge om kropsbårne hjælpemidler, diabetesmaterialer, kontinenshjælpemidler og arm- og benkompression.

Indhold

  Sådan søger du 

  Hvis du har brug for for at søge om kropbårne hjælpemidler, skal du søge via Nexus Borgerportal - klik på følgende link:

  Nexus borgerportal

  Du skal logge på Nexus Borgerportal med dette NEMID.

  Kropsbårne hjælpemidler

  Kropsbårne hjælpemidler kan f.eks. være håndsyet fodtøj, korsetter, brystproteser og parykker.

  Kropsbårne hjælpemidler skal i modsætning til genbrugshjælpemidler ikke afleveres tilbage efter brug.

  Hvem kan få støtte?

  Det kan børn og voksne, der har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som i væsentlig grad kan afhjælpes af et kropsbårent hjælpemiddel.

  Hvilken støtte kan man få?

  Til nogle hjælpemidler kan man få tilskud fra kommunen til det fulde beløb til hjælpemidlet. Du skal dog selv betale en eventuel merudgift, såfremt du vælger en anden leverandør, end den kommunen har aftale med eller du vælger et andet dyrere produkt.

  I forhold til andre hjælpemidler er der en årlig reguleret egenbetaling og kommune yder støtte til resten. Ved ortopædisk fodtøj udgør egenbetalingen pr. par 560 kr. til børn og unge under 18 år og 1.010 kr. for voksne over 18 år (2024).

  Diabetesmaterialer

  Diabetesmaterialer dækker over f.eks. teststrimler, blodsukkerapparater og fingerprikkere.

  Hvem kan få støtte?

  For at få tilskud til diabetesmaterialer skal du være i medicinsk behandling af din diabetes, og du skal kunne kontrollere din diabetes. Sygehus eller egen læge skal skriftligt eller mundtligt bekræfte, at du får behandling for din diabetes.

  Hvilken støtte kan man få?

  Der kan ydes støtte til injektions- og testmaterialer (f.eks. sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker (lancetter), teststrimler og blodsukkermåleapparatur) til insulinkrævende diabetikere og til diabetikere, som er i kombinationsbehandling med insulin og tabletter eller andet godkendt injektionspræparat.

  Der kan ydes støtte til inhalator til administration af insulin, når injektion medfører meget svære lokalreaktioner som komplikation.

  Du kan få tilskud til halvdelen af den samlede udgift til blodsukkermåleapparatur. Til tabletbehandlede diabetikere, hvor lægen anser jævnlig blodsukkermåling for påkrævet, gives op til 150 stk. teststrimler og fingerprikker (lancetter) årligt.  

  Kontinenshjælpemidler

  Kontinenshjælpemidler kan for eksempel være bleer, kateter eller stomihjælpemidler.

  Hvem kan få støtte?

  Borgere, der har dokumenterede, svære og varige inkontinensproblemer, som er forsøgt udredt og behandlet hvis muligt. Borgere, hvor almindelige produkter ikke er tilstrækkelige.

  Hvilken støtte kan man få?

  Hvis der findes artikler i almindelig handel, som kan anvendes, skal man selv indkøbe dem f.eks. bind, som betragtes som et almindeligt forbrugsgode. Ved bevilling af kontinenshjælpemidler ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Der er mulighed for at vælge et dyrere og bedre produkt, hvis man selv betaler for merprisen. Hjælpen ydes som naturhjælp dvs. levering af bleer, kateter og stomihjælpemidler.

  Til dig med stomi

  Hvis du er ny med stomi og er tilknyttet stomiambulatoriet på Aabenraa Sygehus eller OUH, skal du ikke søge bevilling. Det gør sygehuset for dig. Øvrige sygehuse søger ikke bevilling for dig, og du skal derfor bruge ansøgningsskemaet som du finder øverst på denne side.

  Indtil du har fået en bevilling fra Aabenraa Kommune, skal du bestille dine stomihjælpemidler på sygehuset.

  Hvis du allerede har en bevilling og har spørgsmål dertil, eller har brug for råd og vejledning vedr. dine hjælpemidler, kan du kontakte Hjælpemiddelhuset (Kontinenshjælpemidler), som vil vurdere om du skal henvises til stomiambulatoriet.

  Hvis du har spørgsmål

  Hvis du har spørgsmål ang. Kropsbårne hjælpemidler, kan du kontakte HjælpemiddelHuset i telefontiden på hverdage kl. 8.30-9.30 undtagen onsdage.

  • Kropsbårne hjælpemidler og diabetesmaterialer – telefon 73 76 72 62 og 73 76 77 12
  • Kontinenshjælpemidler – telefon 73 76 75 34 og 73 76 63 04
  • Kompressionsklinikken – telefon 73 76 77 11

  Kan man få befordringsgodtgørelse?

  Hvis du bliver bevilget hjælpemidler, kan du få befordringsgodtgørelse til kørsel med det billigste forsvarlige befordringsmiddel til den nærmeste leverandør af hjælpemidlet (f.eks. Bandagist). Udgiften skal overstige 48 kr. til pensionister og 113 kr. til ikke-pensionister.

  Dokumentation for afholdte udgifter sendes til HjælpemiddelHuset, Brunde Øst 10, 6230 Rødekro, att. Kropsbårne hjælpemidler eller på HjaelpemiddelHuset@aabenraa.dk