Gå til hovedindhold

Huslejenævn

Du kan som lejer eller udlejer klage til Huslejenævnet, hvis der opstår lejemæssige uenigheder mellem dig og din private udlejer eller lejer.

Indhold

  Bor du til leje i en almen bolig(boligforening), skal du klage til Beboerklagenævnet. 

  Huslejenævnet behandler uenigheder (tvist), hvis det vedrører:

  • Lejens størrelse
  • Lejeforhøjelse
  • Varsling af lejeforhøjelse
  • Manglende vedligeholdelse/vedligeholdelsesforhold
  • Overtrædelse af husordensregler 
  • Forbrugsregnskaber, varme, vand og el 
  • Istandsættelse ved fraflytning 
  • Tilbagebetaling af depositum

  Huslejenævnet behandler ikke uenigheder om:

  • Opsigelse af lejemål
  • Ophævelse af lejemål
  • Udlejers ret til lejligheden 
  • Brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet

  Pris

  I 2024 koster det 357 kr. at få behandlet din klage i Huslejenævnet.

  For behandling af sager efter § 132, stk. 2 i Lov om leje koster det i 596 kr.

  Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.

  Beløbet skal indbetales på:

  Reg.nr.: 4394
  Konto nr.:  11961010

  Husk tydeligt at angive navn og adresse. Dokumentation for indbetalingen skal lægges ved klagen. Gebyret refunderes ikke, selvom du får helt eller delvist medhold i klagen.

  Beløbet skal indbetales inden din klage kan behandles af Huslejenævnet.

  For sager indbragt 1. juli 2015 og derefter skal udlejeren betale et gebyr på 6.827 kr. (pr. 1. januar 2024) til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet.

  Sådan gør du

  Du skal skriftlig sende din klage til:

  Aabenraa Kommune
  Huslejenævnet
  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

  eller via mail til Nævnssekretariatet

  Du skal i din klage præcisere, hvad du ønsker Huslejenævnet skal behandle. Du skal vedlægge en kopi af din lejekontrakt samt relevant dokumentation.

  Bilag

  Det kan hjælpe til at nedbringe sagsbehandlingstiden, såfremt bilagene vedhæftes som enkeltbilag (ikke enkelt-side bilag), og bilagene så vidt muligt er navngivet efter disse standardnavne:

  Indbringelse af sag
  Lejekontrakt
  Varsel om lejeforhøjelse
  Indsigelse mod huslejestigning
  Korrespondance mellem lejer og udlejer
  Opsigelse
  Indkaldelse til flyttesyn
  Indflytningsrapport
  Fraflytningsrapport
  Flytteopgørelse
  Ordensregler
  Fuldmagt
  Varmeregnskab årstal
  Vandregnskab årstal
  Indsigelse mod varmeregnskab
  Indsigelse mod vandregnskab

  Normtal 2024

  Administration: 3.291 kr.
  Vicevært: 2.377 kr.

  >Normtal for 2023

  Administration: 3.202 kr.
  Vicevært: 2.313 kr.

  Normtal for 2022

  Administration: 2.935 kr.
  Vicevært: 2.120 kr.

  Råd og vejledning

  Huslejenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Huslejenævnets opgave, at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt. Nævnets sekretariat kan i fornødent omgang yde vejledning og bistand om, hvilken type sager der kan indbringes for Huslejenævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagens verserende for nævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning. Hvis man som lejer har brug for yderligere råd og vejledning, må man søge hjælp enten ved lejeorganisationer eller hos privat advokat.

  Ofte stillede spørgsmål

  Formand
  Jens Schultz-Hansen

  Suppleant: Iben Leisner 

  Lejerrepræsentant
  Ketty Lorenzen Andersen

  Suppleant: Morten Berdiin

  Udlejerrepræsentant
  Ramesh Paranabas

  Suppleant: Ole Andersen 

  Socialt sagkyndig
  Kristian Jørgensen, Aabenraa Kommune

  Suppleant: Thomas Kjærgaard, Aabenraa Kommune

  Du kan klage over Huslejenævnets afgørelse til Boligretten senest 4 uger efter du har modtaget nævnets afgørelse. Yderligere oplysninger kan du finde på Boligrettens hjemmeside

  Uoverensstemmelse eller konflikt ofte i form af en retssag eller længerevarende meningsudveksling.