Gå til hovedindhold

Beboerklagenævn

Du kan som lejer eller udlejer klage til Beboerklagenævnet, hvis der opstår lejemæssige uenigheder mellem dig og udlejer i almene boliger (boligforening) eller lejer.

Indhold

  Bor du til leje i en privat bolig, skal du klage til Huslejenævnet.

  Beboerklagenævnet behandler uenigheder (tvist), hvis det vedrører

  • Mangler ved indflytning 
  • Varsling af lejeforhøjelse 
  • Manglende vedligeholdelse 
  • Overtrædelse af husordensregler 
  • Varme- og vandregnskab 
  • Istandsættelse ved fraflytning 
  • Tilbagebetaling af depositum 
  • Mistet anciennitet

  Beboerklagenævnet behandler ikke uenigheder om

  • Opsigelse af lejemål
  • Huslejens størrelse

  Pris

  I 2024 koster det 167 kr. at få behandlet din klage i Beboerklagenævnet.

  Beløbet skal indbetales til vores bankkonto

  Registreringsnr. 4394

  Konto nr. 11961010

  Beløbet skal indbetales inden din klage kan behandles i Beboerklagenævnet.

  Sådan gør du

  Du skal skriftligt sende din sag til

  Aabenraa Kommune
  Beboerklagenævnet
  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

  eller via mail til Nævnssekretariatet

  Du skal i din klage præcisere, hvad du ønsker Beboerklagenævnet skal behandle. Du skal vedlægge en kopi af din lejekontakt og relevant dokumentation.

   

  Bilag

  Det kan hjælpe til at nedbringe sagsbehandlingstiden, såfremt bilagene vedhæftes som enkeltbilag (ikke enkelt-side bilag), og bilagene så vidt muligt er navngivet efter disse standardnavne:

  Indbringelse af sag
  Lejekontrakt
  Opsigelse
  Korrespondance mellem lejer og udlejer
  Indkaldelse til flyttesyn
  Indflytningsrapport
  Fraflytningsrapport
  Flytteopgørelse
  Ordensregler
  Fuldmagt
  Varmeregnskab årstal
  Vandregnskab årstal
  Indsigelse mod varmeregnskab
  Indsigelse mod vandregnskab

   

  Ofte stillede spørgsmål

  Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse.

  I de tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand.

  Der er stor forskel på, hvor hurtig en klage kan afgøres.

  Det er ikke ualmindeligt, at der går 3-6 måneder før der er truffet en afgørelse i en sag.

  Beboerklagenævnet består 3 personer. 

  Formanden for Beboerklagenævnet er jurist, og udpeges af Statsforvaltningen. De to øvrige medlemmer udpeget af Byrådet og repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer.

  I sager med social karakter deltager en person ved social viden. 

  Beboerklagenævnet har en sekretær, som er ansat i sekretariatet i Plan, Teknik & Miljø ved Aabenraa Kommune.

  Beboerklagenævnet vælges for en 4 årig periode.

  Du kan klage over Beboerklagenævnets afgørelse til Boligretten senest 4 uger efter du har modtaget nævnets afgørelse. Yderligere oplysninger kan du finde på Boligrettens hjemmeside.

  Formand
  Pernille Svindt Lentfer
   
  Suppleant: Iben Leisner

  Lejerrepræsentant
  Ketty Lorenzen Andersen

  Suppleant: Morten Berdiin

  Udlejerrepræsentant
  Jens Christian Raun

  Suppleant: Toke Arndal                                                   

  Socialt sagkyndig
  Kristian Jørgensen, Aabenraa Kommune

  Suppleant: Thomas Kjærgaard, Aabenraa Kommune