Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Stadig flere virksomheder i Aabenraa Kommune tager et socialt ansvar

For sjette år i træk oplever Aabenraa Kommune en stigning i antallet af virksomheder, som får tildelt CSR-mærket Aabenraa. Med hele 117 virksomheder er der nu endnu flere, der påtager sig et socialt ansvar ved eksempelvis at give plads til udsatte borgere.

22. feb. 2024

Indhold

  Torsdag eftermiddag blev det markeret, at 117 virksomheder i år får tildelt Aabenraa Kommunes CSR-mærke. Det skete ved den årlige CSR-reception, som fandt sted i byrådsalen på rådhuset. Først talte borgmester Jan Riber Jakobsen, og efterfølgende talte formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Dorrit Knudsen.

  Siden Aabenraa Kommune for første gang uddelte CSR-mærket Aabenraa for syv år siden, har der været en stigning i antallet af virksomheder, som modtager CSR-mærket, hvert år siden 2019, og det glæder formanden for Arbejdsmarkedsudvalget.

  - Denne udvikling viser en positiv tendens, hvor flere virksomheder vælger at påtage sig et socialt ansvar. Det har naturligvis en betydelig indvirkning på Aabenraa Kommune, idet det giver en mulighed for borgere, der af forskellige årsager ellers ville have haft vanskeligheder med at finde beskæftigelse. Det bidrager til at skabe inklusion og giver disse borgere en chance for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, udtaler formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Dorrit Knudsen, og fortsætter:

  - Jeg er utroligt stolt over, at stadig flere virksomheder har lyst til at påtage sig et socialt ansvar, og jeg er overbevist om, at det er til glæde og gavn for både virksomheden og borgeren og medvirkende til, at endnu flere i Aabenraa Kommune har forudsætningerne for at leve Det Gode Liv.

  Med et CSR-mærke Aabenraa er det muligt for virksomhederne at styrke deres sociale profil og dokumentere deres sociale ansvarlighed.

  Fakta om CSR-mærke Aabenraa
  Corporate Social Responsibility (CSR) er et udtryk for virksomhedernes samfundsansvar og deres arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter. CSR-mærke Aabenraa centrerer sig om beskæftigelse og uddannelse, og mærket retter sig imod lokale virksomheder, der giver plads til udsatte borgere igennem virksomhedspraktik eller fleksjob, og som løfter opgaver inden for uddannelse og efteruddannelse ved for eksempel at ansætte elever og voksenlærlinge eller gennemføre jobrotationsprojekter.

  Kriteriet for at modtage CSR-mærke Aabenraa evalueres hvert år og bliver offentliggjort på Aabenraa Kommunes hjemmeside i løbet af foråret. Kriteriet for at modtage CSR-mærke Aabenraa 2023 var som følger:

  Minimum 10 procent af virksomhedens medarbejdere - inklusive elever, praktikanter, fleksjobbere med videre - skal i indeværende år have været ansat i en eller flere af følgende ordninger. For de store virksomheder med 250+ ansatte er der et fastlagt krav på minimum 25 medarbejdere, som er ansat i en af de gældende ordninger.

  • Virksomhedspraktik
  • Uddannelsespraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

  Virksomheder, der tidligere har fået tildelt CSR-mærke Aabenraa, skal hvert år ansøge om igen at få tildelt CSR-mærket.