Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Nyt udbud af forpagtningskontrakter for landbrugsjord fremmer biodiversiteten

Aabenraa Kommune har godkendt det kommende udbud af forpagtningskontrakter for landbrugsjord i Aabenraa Kommune. De nuværende forpagtningskontrakter udløber ved udgangen af 2024, og det kommende udbud har i højere grad fokus på at fremme biodiversiteten i Aabenraa Kommune.

10. maj 2024

Indhold

  Ved årsskiftet træder nye forpagtningskontrakter for landbrugsjord i Aabenraa Kommune i kraft.

  12. april 2023 godkendte Aabenraa Kommune udtagning af 41 hektar af de forpagtede arealer til biodiversitetsformål. Derudover ændrede udvalget kravene til dyrkning af de bortforpagtede landbrugsarealer efter retningslinjerne i Biodiversitetsstrategien. Nu har Økonomiudvalget i Aabenraa Kommune så endeligt godkendt det kommende udbud, som blandt andet har fokus på biodiversitet.

  Aabenraa Kommune bortforpagter landbrugsjord i 35 separate kontrakter med et samlet udbud på 395 hektar jord.

  - I Aabenraa Kommune har vi flere gange sagt, at vi vil den grønne omstilling. Med det nye udbud bekræfter vi, at vi også handler på ordene. I den grønne dagsorden er alle punkter vigtige, lige fra de store projekter om vedvarende energi til biodiversitet og dyre- og planteliv. Derfor har det været vigtigt for os, at et nyt udbud naturligvis blev et grønt udbud, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen.

  Der bliver i det kommende udbud blandt andet sat krav om pesticidfri dyrkning samt etablering af randzoner og dyrkningsfri bræmmer af hensyn til dyre- og planteliv.

  - Vi har i udvalget tilbage i 2022 vedtaget en biodiversitetsstrategi. Her har vi blandt andet fokus på at udnytte landbrugsjord til at fremme biodiversiteten, og derfor er jeg glad for, at vi nu har godkendt et nyt udbud, hvor vi stiller rimelige krav om biodiversitet, uden at det ødelægger den landbrugsfaglige praksis, siger Erik Uldall Hansen, der er formand for Aabenraa Kommunes Udvalg for Bæredygtig Udvikling.

  Udbudsperioden strækker sig fra 13. maj 2024 til 3. juni 2024. Der kan læses mere om udbudsmaterialet på www.aabenraa.dk/forpagtning