Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Aabenraa Kommunes mobilitetsplan er vedtaget i byrådet

På onsdagens byrådsmøde blev Aabenraa Kommunes nye mobilitetsplan vedtaget. Planen bygger på et fundament af bæredygtighed og trafiksikkerhed og er overligger for politiske og administrative indsatser på mobilitetsområdet i de kommende år.

29. jun. 2022

Indhold

  Gennem inddragelse af mere end 1000 borgere samt andre interessenter er Aabenraa Kommunes mobilitetsplan blevet til. Onsdag 29. juni blev planen vedtaget i byrådet, som nu har nikket til det grundlæggende fundament, som fremtidens indsatser på mobilitetsområdet bygger på.

  - Det har været vigtigt for os at få en status på, hvor vi står med mobiliteten i Aabenraa Kommune og en sammenhængende rammeplan for fremtidige handlinger. Planen beskriver de udfordringer og problemstillinger, men også de løsninger, som vi i Aabenraa Kommune ser i den kommende tid. Jeg ser frem til, at der både fra politisk og administrativt hold i fremtiden kan bygges videre på at forbedre mobiliteten for borgerne i Aabenraa Kommune, siger borgmester Jan Riber Jakobsen.

  Den overordnede vision for mobilitetsplanen er, at; ”Aabenraa skal være en kommune, hvor aktiv transport kan og skal være det naturlige valg”. Som grundlag for visionen er der udpeget fem fokuspunkter, der sætter rammer for mobilitetsindsatsen i hele kommunen. Landdistrikter, Cyklisme, Aktivt byliv, Digital mobilitet og Fremkommelighed for alle.

  - Mobilitetsplanen giver os for alvor et grundlag for at udvikle og forbedre mobilitetsområdet i hele Aabenraa Kommune. På et grundlag af bæredygtighed og trafiksikkerhed er planen med til at skabe rammerne for de kommende års arbejde på området, og jeg glæder mig til, at vi fra politisk side skal være med til at gøre mobiliteten endnu bedre i hele kommunen, siger formand for udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, Dorte Soll, og fortsætter:

  - Jeg opfatter planen som en form for forventningsafstemning mellem borgerne og Aabenraa Kommune. Når så mange borgere og interessenter har bidraget, så har vi et ansvar for at lytte og overveje tiltag og ændringer, der kan forbedre mobiliteten. De fem fokuspunkter i planen rammer mobiliteten godt ind, og der er gode forbedringsforslag i planen til hvert af punkterne.

  Godkendt mobilitetsplan

  Den godkendte mobilitetsplan understøtter desuden Aabenraa Kommunes udmøntning af Klimahandleplanen, som er under udarbejdelse som en del af DK2020 med arbejdet mod 70 procents Co2-reduktion.

  Mobilitetsplanen har været i offentlig høring i otte uger, lige som den har været sendt til kommentering hos blandt andre lokalråd, Handicaprådet og Seniorrådet. Den færdige plan er justeret til efter høringssvar fra parterne, og her har blandt andet Seniorrådet i Aabenraa Kommune sikret, at der i planen også tages højde for at understøtte mobiliteten på andre måder for bevægelseshæmmede personer.

  Planen er vedhæftet denne pressemeddelelse.