Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Områdefornyelse Tinglev

I 2019 - 2022 har Aabenraa Kommune, styregruppen Tinglev og lokalsamfundet gennemført områdefornyelse i Tinglev. Områdefornyelsen har temaet synligt byfællesskab og har til formål at fremtidssikre Tinglev som attraktiv bosætningsby. Områdefornyelsen støttes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Indhold

  Baggrund

  På baggrund af udviklingsplanen fra 2016, "Tinglev, mere end du tror", har Aabenraa Kommune søgt og opnået statslig støtte til områdefornyelse af Tinglev.  Områdefornyelsen skal fremtidssikre Tinglev som attraktiv bosætningsby ved at følge op på en række indsatser fra Udviklingsplanen. Aabenraa Kommune og Transport- Bygnings- og Boligministeriet investerer i alt 6,4 mio. kr. i områdefornyelsen. Den statslige støtte udgør 2,1 mio. kr. og Aabenraa Kommunes egenfinansiering 4,3 mio. kr. 

  Pengene i områdefornyelsen er fordelt på 4 projekter. Projekterne blev i 2017 og 2018 prioriteret i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og frivillige arbejdsgrupper under Styregruppen Tinglev. Projekterne er beskrevet Områdefornyelsesprogram Tinglev - Synligt Byfællesskab

  Områdefornyelse Tinglev - Synligt Byfællesskab

  Vision

  "Tinglev skal være kendt for et synligt og aktivt byfællesskab, der afspejler byens mange kvaliteter og helt særlige tværkulturelle identitet"

  Overordnede Mål  

  1: Byfællesskab - Aktive hverdagsrum:
  Centrale byrum med fokus på uformelle hverdagsmøder og bylivsskabende aktiviteter, skal danne rammen for et synligt byfællesskab.

  2: Synlighed - Oplevelser langs hovedgaden:
  Tinglevs ansigt udadtil skal synliggøre byens mange kvaliteter og ”byde velkommen”.

  3: Løftestang for udvikling:
  Områdefornyelsen skal løfte udviklingen i Tinglev og bane vejen for byens mange lokale initiativer.

  Projektstatus 2023

  Anlægsprojekterne Skolekrydset, Centerpladsen og Byens Forbindelse

  De tre anlægsprojekter er gennemførte i løbet af sommeren 2022 og blev udført af Hede Danmark. 

  Centerpladsen har fået et nyt opholdsrum med plads til mindre arrangementer og parkeringspladser. Det første arrangement var den store indvielse med musik og lidt godt til ganen den 10. juni 2022.   

  Skolekrydset ved hjørnet mellem Grønnevej og Hovedgaden er blevet et fint opholdsrum for skolernes elever. Der er både plads til at lege og hænge ud i det grønne område, som binder den danske- og den tyske skole sammen. 

  Byens Forbindelse markerer en rute fra skolerne forbi Grønningen til Centerpladsen og videre mod togstationen. På Centerpladsen er der installeret et kort med oversigt over Tinglevstierne. 

  Hvad er Områdefornyelse?

  Områdefornyelse er en bestemt projektform der udbydes af Transport- Bygnings- og Boligministeriet. Kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer.

  Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang.

  En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører. (trafikstyrelsen.dk)