Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Udviklingsplan Tinglev

Aabenraa Kommune gennemførte i foråret 2016 en proces med at skabe en udviklingsplan for Tinglev. Udviklingsplanen viser indsatsområder for kommunal og lokal udvikling af byen de næste 10-15 år. Processen blev arrangeret i samarbejde med Tinglev Forum (TF) og Tinglev Handels-, Håndværker- og Industriforening (THHI).

Indhold

  Baggrund 

  Det er vigtigt at sikre langsigtet planlægning for og udvikling af byerne i kommunen. Derfor har byrådet i Aabenraa Kommune i 2015 bevilget midler til udviklingsplaner for følgende byer Løjt Kirkeby, Tinglev, Rødekro og Bolderslev. Udviklingsplanen for Tinglev er altså en af en række udviklingsplaner.

  Lokale input er vigtige

  Udviklingsplanen for Tinglev udvikles i samarbejde med lokalsamfundet. De lokale input er en vigtig del af processen. Samarbejdet sker i form af et åbent borgermøde for alle interesserede borgere, virksomheder, foreninger mm. samt ved dannelse af en frivillig arbejdsgruppe.

  Sammen kortlægger vi byens potentialer og udfordringer og udpeger indsatsområder for byens fremtidige udvikling. Et indsatsområde kan for eksempel være forskønnelse af byens hovedgade eller bedre rammer for bevægelse i byens rum.

  Indledende borgermøde 3. februar og arbejdsgruppe

  Det indledende borgermøde blev afholdt onsdag 3. februar 2016 på Tinglev Skole.

  På dette møde blev afholdt en workshop, og nedsat en frivillig arbejdsgruppe.

  På arbejdsgruppemøderne har den frivillige arbejdsgruppe sammen med Aabenraa Kommunes medarbejdere og rådgivere arbejdet videre med planens indhold.

  Udviklingsplanen og præsentation 18. maj 2016

  Resultatet af processen er en samlet udviklingsplan, der indeholder en vision for Tinglevs fremtid. Derudover indeholder den et katalog af ideer og projekter, der understøtter visionen. Der er være ideer til projekter, som lokalsamfundet selv kan sætte i gang, og skitseforslag til udvalgte større projekter.

  Planen blev præsenteret ved et borgermøde 18 maj 2016 i Tinglev Borgersal. 

  Det videre forløb

  Udviklingsplanen indeholder ikke midler til realisering af projekter. Projektfinansiering skal efterfølgende søges ved relevante puljer og fonde, både kommunale og eksterne.

  Lokale initiativer, der ønsker at gennemføre nogle af udviklingsplanens ideer og projekter, kan få vejledning af Aabenraa Kommunes landdistriktskoordinator.

  Hvad er en udviklingsplan?

  I dokumentet Udviklingsperspektiver for lokalsamfund kan du få en introduktion til udviklingsplaner generelt. Hvorfor laves de? hvad er det? Hvad kan man bruge det til? og hvordan er det blevet til?