Gå til hovedindhold

Tinglev

Hvor der er hjerterum, er der også husrum, og her i Tinglev finder du grænselandets hjertekammer.

En dramatisk fortid i spændingsfeltet mellem dansk og tysk er blevet afløst af berigende sameksistens. Tinglev kan således byde på to kulturer: Vi har både dansk og tysk bibliotek, børnehave og skole, som et godt tilbud til byens børn og borgere.

Indhold

   

  Optimismen spirer i Tinglev – faktisk sker der rigtig meget rundt om i byen. De succesrige institutioner, butikker og virksomheder er de virkelige ildsjæle i byen.

  Tinglev er vokset op omkring jernbanestationen, hvor der stadig er travlhed, og gode forbindelser til Sønderborg, mod nord og mod syd. Indenfor 10 minutter når du frem til motorvejen.

  På den danske skole er der netop indviet en tilbygning, kaldet Oplevelsesplaneten, hvor de små begynder deres skolegang. I tilknytning til den tyske skole er der en succesrig tysk efterskole, der også har mange dansksprogede elever.

  Og endnu en skole er én af byens gode arbejdspladser. Beredskabsstyrelsens tekniske skole er et uddannelsescenter, der blandt andet uddanner alle indsatsledere i Danmark. Centret har sin egen by i byen, kaldet for ”Atleborg”.

  Andre gode arbejdspladser findes på Siemens lager, med reservedele til vindmøller, Mærsk Container Industri har fortsat sin hovedadministration liggende i Tinglev og betonelementfabrikken Contiga Tinglev har i dag over 300 ansatte.

  Byens Centerplads er blevet åbnet, og dermed er der skabt et attraktivt miljø for forretninger og andre aktiviteter, som vi ønsker, skal samles i og omkring pladsen. Endvidere arbejdes der på at etablere et område, med mulighed for café og scene.

  I Byskoven finder du vores delvist overdækkede friluftsscene. Her arrangerer foreningernes og ildsjælenes paraplyorganisation, TinglevForum, hvert år festlige koncerter. I 2014 nåede tilskuertallet op på 1.500!

  Som seneste initiativ arbejder vi på snart at kunne tilbyde et nyt boligområde omkring byens festplads – dermed bliver det endnu mere interessant at bosætte sig i byen.

  Dagpleje:

  Find en dagplejer i nærheden
  Der er også private børnepassere i området.

  Integrerede institutioner:

  Deutscher Kindergarten Tingleff

  Børnehaver:

  • Børnehaven Sønderskov
  • Børnehaven Nørreager

  Skole/SFO:

  Indkøb:

  Varieret udbud af dagligvarebutikker og detailforretninger samt mejeriet Naturmælk, der har butik med økologiske mejerivarer: http://www.naturmaelk.dk

  Dertil følgende spisesteder:

  • Pizza- og Kebabhuset i Tinglev
  • Milano Pizza og Restaurant

  Afstande:

  • Aabenraa: 19 km – busforbindelse: rute116, 227
  • Torp: 11 km – motorvejsforbindelse mod nord
  • Padborg: 17 km – motorvejsforbindelse mod syd
  • Kliplev: 12 km – motorvejsforbindelse mod Sønderborg
  • Tønder: 27 km – busforbindelser: rute 116

  Ofte stillede spørgsmål

  Tinglev er et rigtig godt bosted for børnefamilier. Som mine forældre er jeg vokset op i Tinglev, og det gør mine børn nu også. Der er skoler og et rigt foreningsliv, og du kan gøre dine daglige indkøb i byen. Jeg er glad for Tinglev, og den glæde deler jeg gerne med mange flere.

  Citat: Gitte Westphalen