Gå til hovedindhold

Mindre erhvervsmæssigt dyrehold

Har du kun et mindre dyrehold og derfor et lille produktionsareal, er det nok at anmelde dit dyrehold til kommunen.

Indhold

  §25-ANMELDESKEMA

  Erhvervsmæssigt dyrehold

  Et dyrehold er erhvervsmæssigt, hvis det overskrider følgende størrelsesgrænser:

  a) 30 høns og
  b) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
  c) et dyrehold med enten

  • 2 malkekøer med tilhørende kalve eller
  • 4 stykker andet kvæg eller
  • 4 heste med tilhørende føl eller
  • 2 søer med tilhørende smågrise eller
  • 15 slagtesvin eller
  • 10 får med lam eller
  • 10 geder med kid eller
  • andre dyretyper end de nævnte, hvis det samlede produktionsareal* til disse dyretyper overstiger 25 m2 eller
  • en blanding af ovenstående dyretyper, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype tilsammen overstiger 100 procent.

  Ved etablering af et erhvervsmæssigt dyrehold skal kommunen informeres.

  Størrelseskrav ved anmeldelse

  For at du kan anvende anmeldeordningen gælder følgende størrelsesgrænser af dit produktionsareal*:

  • 100 m2 produktionsareal eller
  • 175 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve, heste, geder eller får på dybstrøelse eller
  • 200 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste eller
  • 300 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve, heste, geder eller får på dybstrøelse, som kun er opstaldet indenfor perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).

  Overskrider du ovenstående størrelsesgrænser udløser dit dyrehold krav om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse.

  Sådan anmelder du dit dyrehold

  Du anmelder dit dyrehold via §25-anmelderskemaet i selvbetjeningen.
  Behandlingstiden på en anmeldelse er 2 uger.

  Ofte stillede spørgsmål

  Med et produktionsareal menes der det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Det kunne være et indrettet staldafsnit i en eksisterende stald, eller et opført fast placeret læskur. Foderborde, krybber, gangarealer, stiadskillelser m.v., hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for gødningsafsætning medregnes ikke. Mobile stalde, flytbare læskure, folde, indhegninger m.v. med plantedække medregnes heller ikke.

  Kommunen fører miljøtilsyn med ejendomme med mindre erhvervsmæssigt dyrehold. Vi kommer på tilsyn hvert 6. år. Ved tilsynet vil det blive kontrolleret om ejendommen overholder husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.