Gå til hovedindhold

Større husdyrbrug

De største husdyrbrug skal have en miljøgodkendelse, mens mindre husdyrbrug skal søge om miljøtilladelse eller anmelde et dyrehold.

Indhold

  HUSDYRGODKENDELSE

  Det kræver en § 16a miljøgodkendelse, hvis

  Du etablerer eller ændrer et husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg N/år og har et produktionsareal* større end 100 m2.

  Derudover kræves der altid miljøgodkendelse, hvis husdyrbruget har:

  1. Flere end 750 stipladser til søer.
  2. Flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
  3. Flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

  Det kræver en § 16b miljøtilladelse, hvis

  Du etablerer eller ændrer et husdyrbrug med en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg N/år og har et produktionsareal* større end 100 m2.

  Tillægsgodkendelse

  Hvis du allerede har en miljøgodkendelse eller –tilladelse efter §§16a eller 16b, og den ændring eller udvidelse du planlægger, medfører forøget forurening, skal du søge om et tillæg til miljøgodkendelsen/tilladelsen.

  Sådan søger du miljøgodkendelse eller miljøtilladelse

  En ansøgning skal indsendes igennem det digitale ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk. De fleste ansøgere vælger at benytte professionelle konsulenter/rådgivere til at indsende ansøgningen.
  Behandlingstiden på en miljøtilladelse er 3 måneder. For miljøgodkendelser kan behandlingstiden vare op til 6 måneder.

  Vil du vide mere

  Du kan finde mere information på www.retsinfo.dk i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og hvis der er tale om pelsdyr i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
  Du er velkommen til at kontakte os enten pr. mail eller telefon, hvis du har spørgsmål.

  Ofte stillede spørgsmål

  Med et produktionsareal menes der det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Det kunne være et indrettet staldafsnit i en eksisterende stald, eller et opført fast placeret læskur. Foderborde, krybber, gangarealer, stiadskillelser m.v., hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for gødningsafsætning medregnes ikke. Mobile stalde, flytbare læskure, folde, indhegninger m.v. med plantedække medregnes heller ikke.