Gå til hovedindhold

logo

Padborg Nord - øst for motorvejen

Padborg er beliggende ved grænsen til Tyskland. Mod vest afgrænses byen af store erhvervsområder, der er opstået i forbindelse med grænsen, jernbanen og motorvejen. Padborg Transportcenter, Gate Denmark, er ikke bare Danmarks, men Nordeuropas største transportcenter med daglig afgang til mere end 1000 forskellige destinationer.

Indhold

  Klik på en grund markeret med blå for at se arealnr.

  Danmarks port til Europa, Tysklands port til Skandinavien.
  Mere end 4000 lastbiler passerer dagligt Padborg og Gate Denmark er et naturligt stoppested for alt gods, da den største og mest professionelle kapacitet inden for transport og distribution er samlet her. 

  Arealnr. Samlet areal m²  Pris ekskl. kloaktilslutningsbidrag Planlægning
  B 3*     5.535  70,00 kr./m² + moms Se lokalplanen

   

  Prisen tillægges moms. Ud over salgsprisen betaler køber handelsomkostninger, tilslutningsbidrag til kloak, varme, el og vandforsyning i henhold til vedtægter/takstblade mv. samt udgifter til landinspektør.

  Tilslutningsbidrag til offentlig kloaknet er 59.746 kr. + moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal.

  For tilslutningsbidrag til vand, el og varme se oplysninger i yderligere informationer her på siden.

  Læs mere i de generelle salgsbetingelser.

  *Vilkår for salg af erhvervsarealet B3

  For erhvervsareal B3 fraviges det krav om byggepligt der er nævnt i kommunens generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsarealer. Ved valg af tilbudsgiver vil anvendelse til bebyggelse eller understøttende serviceerhverv for området i form af tankanlæg, ladestandere og lignende, dog få fortrinsret, frem for en anvendelse til oplag, parkering eller lign.

  I er velkommen til at kontakte Ellen Kankelborg, tlf.: 7376 7010 - eka@aabenraa.dk for yderligere oplysninger og rekvirering af salgsmateriale m.v.