Gå til hovedindhold

Felsted

Felsted er en landsby med ca. 1100 indbyggere. Erhvervsområdet er beliggende øst for byen og forbeholdt lettere erhverv som håndværksvirksomheder og serviceerhverv. Der er tilslutning til motorvejen syd for Felsted.

Indhold

  Klik på en grund markeret med blå for at se arealnr.

  Arealnr. Samlet areal m² Pris Planlægning

  F 1

  11.364

  25,00 kr./m² + moms
  Pris ekskl. kloaktilslutningsbidrag

  Se lokalplanen

  Aabenraa Byråd har vedtaget nye generelle salgsbetingelser for salg af kommunens erhvervsgrunde og storparceller, gældende fra den 10. juni 2024, hvorfor alle kommunens erhvervsarealer og storparceller skal genudbydes til salg med de nye salgsbetingelser.

  De væsentligste ændringer i de nye generelle salgsbetingelser for salg af erhvervsjord og storparceller er bl.a., at det nu bliver tilladt for virksomhederne at videresælge et areal i ubebygget stand samt at kommunen nu har lempet kravet til bebyggelsesprocent ved opførelse af kritisk infrastruktur indenfor transportbranchen.

  Erhvervsarealet kan sælges i størrelser efter købers ønske, så vidt muligt. 

  Alle priserne tillægges moms. Ud over salgsprisen betaler køber handelsomkostninger, tilslutningsbidrag til kloak, varme, el og vandforsyning i henhold til vedtægter/takstblade mv. samt udgifter til landinspektør.

  Tilslutningsbidrag til offentlig kloaknet er 62.716 kr. + moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal - 2024 takster.

  For tilslutningsbidrag til vand, el og varme se oplysninger i yderligere informationer her på siden.

  I er velkommen til at kontakte Ellen Kankelborg, tlf.: 7376 7010 - eka@aabenraa.dk for yderligere oplysninger og rekvirering af salgsmateriale m.v.