Gå til hovedindhold

Offentlig parkering

I Aabenraa Kommune findes der mange gode parkeringsmuligheder

Indhold

  Aabenraa bymidte

  Aabenraa Kommune har lave to forskellige kort, som viser hvordan parkeringspladserne er placeret i den indre by.

  Ved privat ejede parkeringspladser gælder andre regler, som er særligt skiltet.

  Parkering i p-huset på Madevej
  P-huset er opdelt i tre dæk, på øverste dæk er der tidsbegrænsning og ingen adgangsregulering. På de to andre dæk er der ingen tidsbegrænsning, her er der dog opsat en adgangsregulering, i form af et port anlæg på mellemste dæk og et bomanlæg på det nederste dæk. På disse to dæk, bliver der lukket for adgang til parkering, i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 06.00. Man kan altid komme ud med sin bil efter kl. 20.00.

  Klage over parkeringsafgift

  Hvis du vil klage over en parkeringsafgift, så kan du udfylde en blanket via dette link

  Parkering med lastbiler og påhængskøretøjer

  Parkeringsbekendtgørelsen for Aabenraa Kommune supplerer Færdselslovens almindelige regler om standsning og parkering. 

  Ifølge bekendtgørelsen gælder det at:

  • Køretøjer over 3.500 kg. samt påhængskøretøjer over 2.000 kg. må ikke parkeres på veje i tidsrummet fra kl. 19.00 til kl. 07.00, med mindre parkering er lovliggjort med skiltning.
   I tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 19.00, må disse køretøjer parkeres i maks. 6. timer.
  • Påhængskøretøjer under 2.000 kg. må parkeres på veje i højst 24 timer.
  • Der må ikke parkeres køretøjer elle påhængskøretøjer med henblik på reklame.

  Forskellen på parkering for campingvogne og autocampere

  Det er ikke tilladt at overnatte på offentlige veje i en campingvogn. Det skal foregå på en campingplads.

  Det forholder sig lidt anderledes for en autocamper. En autocamper er i loven at regne for en personbil og derfor er det tilladt, at holde ind og hvile/raste indtil chaufføren er udhvilet. Det er først i det øjeblik der stilles stole ud og sættes oversejl eller fortelt op, at det bliver til camping og campingloven træder i kraft.

  Parkeringsbestemmelser for vejarealer er, at folk i autocampere og personbiler kan holde på og ved vejen og raste (overnatte), så længe de overholder færdselslovens bestemmelser i § 28, om parkering.

  Parkeres der ikke efter færdselslovens bestemmelser, reguleres forholdet gennem parkeringskontrol. Parkeres der på et areal, der er offentlige areal og ikke vejareal betragtes forholdet som et ophold og kan reguleres, hvis kommunen beslutter det. Aabenraa Kommune har ingen vedtaget politik for det område.

  Situationen sidestilles ikke med forhold på en campingplads, fordi campister her kan få strøm, bad og tømning mv.. Forholdet sidestilles derimod med parkering og almindeligt opholdt på offentlige areal.

  Læs en mere uddybende forklaring om reglerne for autocampere