Gå til hovedindhold

Privat parkering

Der skal være tilstrækkelig parkering i forbindelse med alle bebyggelser.

Indhold

  Hvad siger reglerne?

  I bygningsreglementet står, at der skal udlægges tilstrækkelige parkeringspladser til, at de der bor, arbejder eller har ærinde i bebyggelsen kan parkerer biler, motorcykler, knallerter og cykler på grunden.

  Hvor mange parkeringspladser skal der være?

  Der er forskel på, hvor mange parkeringspladser der er behov for i forbindelse med den enkelte bebyggelse. Det afhænger af, hvad bebyggelsen anvendes til. Er det private boliger eller et supermarked? Restaurant eller en idrætshal?

  Derfor har kommunerne mulighed for at fastsætte lokale regler for, hvor mange parkeringspladser der skal være.

  Parkeringsvedtægten for Aabenraa Kommune fastsætter kravene til dette. Du skal dog være opmærksom på, at der i et område kan gælde særlige regler som er skrevet ind i en lokalplan.

  Udover parkeringskravet skal også du være opmærksom på, at bekendtgørelsen om landestandere til elektriske køretøjer er gældende fra den 10. marts 2020.  

  Bekendtgørelsen stiller krav om ladestandere ved en række nybyggerier og visse eksisterende bygninger.