Gå til hovedindhold

Private sekundære indvindingsformål (havevanding mv.)

Det kræver en tilladelse fra kommunen at indvinde grundvand og overfladvand til private sekundære indvindingsformål, som eksempelvis havevanding og bilvask.

Indhold

  Du skal altid have tilladelse

  Du skal søge om tilladelse til at indvinde grundvand og overfladevand til private sekundære indvindingsformål hos kommunen. Du kan læse mere om ansøgningen på siden ” Indvinding af grundvand og overfladevand”. Link til siden kan du finde under RELATEREDE SIDER.


  Sagsbehandling af ansøgninger

  Aabenraa Kommune har et administrationsgrundlag for behandling af ansøgninger om indvinding af grundvand til havevanding og andre private formål. Se administrationspraksis nederst på denne side.

  Inden du går i gang med at søge, kan du kontakte Grundvands- og drikkevandsgruppen for at afklare, om det er muligt af få tilladelse til det ønskede formål ved at sende en mail til vand@aabenraa.dk.

  Hvis du søger om tilladelse, må du forvente en sagsbehandlingstid på minimum 6 måneder. Vi kvitterer for din ansøgning. Ansøgninger vil som udgangspunkt blive behandlet efter den rækkefølge vi har modtaget dem.

  Når vi behandler din ansøgning, vurderer vi miljø- og samfundsmæssige forhold. Som udgangspunkt må der ikke være en potentiel risiko for forurening af grundvandet. Drikkevand, natur, miljø og erhvervsindvinding går forud for havevanding.

  Eksisterende boringer og brønde

  Har du har en boring eller brønd, som du bruger til et privat sekundært formål uden tilladelse, skal du stoppe med at bruge den. Det gælder også spyd, du har slået ned i jorden.  Hvis du vil bruge boringen, brønden eller spyddet, skal du søge om det.

  Pumpe i vandløb

  Har du en pumpe i et nærliggende vandløb eller sø, som du bruger til at vande din have med, skal du straks fjerne den, hvis du ikke har tilladelse til at bruge den.

  Ofte stillede spørgsmål

  Ikke uden tilladelse. Forudsætningen for en tilladelse er, at boringen ikke er i konflikt med interesser som drikkevandsinteresser, natur, miljø og erhvervsindvinding.

  Aabenraa Kommune tager ikke penge for sagsbehandlingen. Der er omkostninger i forbindelse med etablering af en boring/brønd, og det koster at holde den i gang, samt at vedligeholde den.

  En tilladelse til indvinding af grundvand til sekundære formål gælder normalt 10 år.

  De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.