Gå til hovedindhold

Sløjfning af brønd eller boring

Har du en boring eller brønd, der ikke har et gyldigt formål, skal den sløjfes af en autoriseret brøndborer.

Indhold

  Hvorfor sløjfning?

  Boringer og brønde fungerer som forbindelsesled mellem jordoverfladen og grundvandsmagasinerne. Derfor er risikoen for forurening af grundvandet altid større omkring boringer og brønde.
  Aabenraa Kommune kræver derfor, at boringer og brønde, der ikke har et lovligt formål, skal sløjfes.

  Hvornår skal en brønd/boring sløjfes?

  Så snart en boring eller brønd ikke længere har et gyldigt formål skal den sløjfes.
  Det er kommunen der afgør om en boring eller brønd har et gyldigt formål. Afgørelse om gyldighed skal være afgjort i en skriftlig tilladelse fra kommunen.
  Hvis du er i tvivl om en boring eller brønd på din ejendom har et lovligt formål, kan du kontakte kommunen for svar.

  Hvordan foregår sløjfningen?

  Brønde og boringer skal sløjfes af en autoriseret brøndborer med A-bevis.

  Har du en boring eller brønd, der skal sløjfes, skal du inden 14 dage forinden underrette kommunen om sløjfningen og baggrund for sløjfning. Anmelderskema finder du nederst på denne side.

  Du skal som ejer bestille og betaler brøndborer for arbejdet.

  Du skal få brøndboreren til at indberette sløjfningsdata til GEUS og sende sløjfningsskema til kommunen

  Ofte stillede spørgsmål

  De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.

  En autoriseret brøndborer, der er uddannet til at sløjfe brønde og boringer og har et bevis for dette.

  Nej. Det skal gøres af en autoriseret brøndborer med A-bevis.