Gå til hovedindhold

Klassificering af affald

Læs mere om Klassificering af affald i Aabenraa Kommune her.

Indhold

    Når affald fra f.eks. nedrivninger eller renoveringer skal bortskaffes, skal affaldet først klassificeres. Før affaldet kan klassificeres som affaldet til genbrug, genanvendelse, forbrænding, deponering eller speciel behandling er det nødvendigt at vide om affaldet indeholder problematisk og/eller miljøfarlige stoffer.

    Det kan derfor være nødvendigt at tage prøver af affaldet inden affaldet nedrives. De affaldstyper som mistænkes for at indeholde problematisk og/eller miljøfarlige stoffer bør prøvetages.

    Når affaldet er prøvetaget klassificerer Aabenraa Kommune affaldet ud fra grænseværdier for hhv. rent, forurenet og farligt affald. Du kan finde grænseværdierne her. Aabenraa Kommune klassificerer også affald ud fra fareegenskaberne for økotoksicitet (HP14). Du kan læse mere om reglerne for økotoksicitet.

    Hvis ikke affaldet prøvetages kan Aabenraa Kommune klassificere affald ud fra øvrige informationer, såsom affaldets karakter og/eller sammensætning.