Gå til hovedindhold

Grænseværdier for udvalgte tungmetaller og PCB fra byggeaffald

Læs mere om Grænseværdier for udvalgte tungmetaller og PCB fra byggeaffald i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Aabenraa Kommune anvender nedenstående grænseværdier. Her gøres opmærksom på at grænseværdierne kun er vejledende, da klassificering af affaldet udføres ved enhver konkret sag.

  Denne liste med grænseværdier er ikke udtømmende, der kan også være andre stoffer i byggeaffald som bygherre skal være opmærksom på.

  Stof

  Rent (mg/kg)

  Forurenet (mg/kg)

  Farligt (mg/kg)

  Arsen (Ar)

  20

  20-1.000

  1.000

  Asbest

  Ikke påvist

   

  Påvist

  Bly (Pb)

  40

  40-2.500

  2.500

  Cadmium (Cd)

  0,5

  0,5-1.000

  1.000

  Chrom total (Cr)

  500

  500-1.000

  1.000

  Chrom VI (Cr)

  20

  20-1.000

  1.000

  Klorparaffiner, kortkædede (SCCP)

   

  Spor af-2.499

  2.500

  Klorparaffiner, mellemkædede (MCCP)

   

  Spor af-2.499

  2.500

  Kobber (Cu)

  500

  500-2.500

  2.500

  Kviksølv, organisk (Hg)

  1,0

  1,0-2.500

  2.500

  Kviksølv, uorganisk (Hg)

  1,0

  1,0-2.500

  2.500

  Nikkel (Ni)

  30

  30-1.000

  1.000

  PCB (total)

  0,1

  0,1-50

  50

  Zink (Zn)

  500

  500-2.500

  2.500


  Rent byggeaffald

  Hvis alle de grænseværdier for rent affald er overholdt kan affaldet genanvendes. Aabenraa Kommune kan ikke anvise affald til genanvendelse.

  Forurenet byggeaffald

  Forurenet affald anvises til forbrænding, hvis det er forbrændingsegnet. Affald, der hverken kan genbruges eller forbrændes, skal deponeres.

  Forbrændingsegnet affald anvises til: omlastning på Arwos Deponi på Flensborgvej 353, 6200 Aabenraa, tlf. 76 93 00 00. Vær opmærksom på at Arwos modtagerregler skal overholdes ved aflevering af forbrændingsegnet affald til omlastning. Du kan læse mere om ordningen på Arwos hjemmeside

  Deponeringsegnet affald anvises til: Arwos Deponi på Flensborgvej 353, 6200 Aabenraa, tlf. 76 93 00 00.  Vær opmærksom på at du skal være tilmeldt som kunde for at transportere affald til deponianlægget, se mere om dette på Arwos hjemmeside

  Farligt byggeaffald

  Hvis ét af stofferne findes i en koncentration, der gør affaldet farligt, skal affaldet håndteres som farligt og sorteres fra. Ved anvendelse af HP14 reglerne kan affald affaldet klassificeres som farligt affald, hvis affaldet indeholder flere stoffer under kategorien forurenet.

  Farligt affald anvises til:

  Fortum Waste Solutions A/S, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg; www.fortum.dk, tlf. 63 31 71 00.

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS), Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia, tlf. 76 20 13 00.

  Farligt genanvendeligt affald kan afleveres til virksomheder der er miljøgodkendt til at modtage affaldet. Aabenraa Kommunen skal godkende dette ved anvisning af affaldet.