Gå til hovedindhold

Økotoksicitet (HP14)

Læs mere om Økotoksicitet (HP14) i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Aabenraa Kommune har implementeret EU forordningen (2017/997) som fastlægger kriterier for klassificering af farligt affald ud fra fareegenskaben HP14 (miljøfare/økotoksicitet). Indførelsen af HP14 medfører at affald som kommunen tidligere klassificerede som forurenede på baggrund grænseværdier for forurenet affald, i dag kan blive klassificeret som farligt affald da koncentrationen af de kemiske stoffer skal summeres, hvis de opfylder fareklasserne under økotoksicitet.

  Fareklasserne for hvert kemisk stof, som affaldet indeholder, skal findes. For økotoksicitet findes fareklasser H420, H400, H410, H411, H412 og H413. Affald, som opfylder en eller flere af nedenstående forhold, som undersøges på baggrund af fareklassen, skal klassificeres som farligt affald på baggrund af fareegenskaben HP14.
  Det vil sige affald klassificeres som farligt hvis:

  • affaldet indeholder kemiske stoffer med fareklassen H400 (ozonnedbrydning) og koncentrationen heraf er lige eller over koncentrationsgrænsen 0,1%.

   [c(H420) ≥ 0,1 %]

  • affaldet indeholder en eller flere kemiske stoffer med fareklassen H400 (Aqua Akut 1), hvor summen af de kemiske stoffer er lig eller over koncentrationsgrænsen på 25%. Det er kun de kemiske stoffer over afskæringsværdien på 0,1% som summeres.

   [Σ c (H400) ≥ 25 %]

  • affaldet indeholder et eller flere stoffer med fareklassen H410, H411 eller H412 (hhv. Aqua kronisk 1, 2, 3), og hvis summen af koncentrationer af kemiske stoffer med fareklassen med H410 gange en faktor 100 plus summen af koncentrationer af stoffer med fareklassen H411 gange en faktor 10 plus summen af koncentrationer af stoffer med fareklassen H412 er lig med eller overstiger koncentrationsgrænsen 25%. Der skal anvendes afskæringsværdier på 0,1% for H410 og 1% for H411 og H412.

   [100 × Σ c (H410) + 10 × Σ c (H411) + Σ c (H412) ≥ 25 %]

  • affaldet indeholder et eller flere kemiske stoffer med fareklasserne H410, H411, H412 eller H413 (hhv. Aqua kronisk 1, 2, 3, 4) og summen af koncentrationerne af alle stofferne med disse fareklasser er lig med eller overstiger koncentrationsgrænsen på 25%. Der skal anvendes følgende afskæringsværdier 0,1% for H410 og 1% for H411, H412 og H413.

   [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]


  Hvor: Σ = summen og c = stoffernes koncentrationer.