Gå til hovedindhold

Faktaark til borgere

Faktaarkene indeholder detaljerede beskrivelser af rettigheder, pligter og muligheder som gør det nemmere for dig at navigere på beskæftigelsesområdet.

Indhold

  § 56-aftale ved kronisk og langvarig sygdom

  225-timersreglen - krav om ustøttet arbejde

  Bisidder eller partsrepræsentant

  Delvis rask- eller sygemelding

  Fastholdelsesfleksjob

  Fast-track - tidligere opfølgning på din sygemelding

  Fleksjob

  Fleksydelse- "efterløn" for fleksjobvisiterede

  Førtidspension

  Integrationsgrunduddannelse - IGU

  Jobafklaringsforløb

  Jobrettede samtaler og aktiv jobsøgning

  Jobrotation

  Jobsøgning i udlandet

  Job med løntilskud for førtidspensionister

  Job med løntilskud for ledige

  Kontanthjælp og uddannelseshjælp - ophør, nedsættelse og tilbagebetaling

  Kontanthjælp

  Kontanthjælpsloft

  Kontrakt for voksne flygtninge og familiesammenførte

  Ledighedsydelse

  Mentorordning - personlig hjælp og støtte til job og uddannelse

  Min plan

  Nytteindsats

  Opkvalificeringsjob

  Realkompetencevurdering

  Rehabiliteringsteamet - særlig tværfaglig indsats

  Repatriering

  Ressourceforløb - forebyggelse af førtidspension

  Revalidering

  Seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere

  Seks ugers jobrettet uddannelse for ledighedsydelsesmodtagere

  Seniorjob 

  Seniorpension

  Socialt frikort

  Sygedagpenge - forløb og opfølgning

  Sygedagpenge til ledige

  Sygedagpenge til lønmodtagere

  Sygedagpenge til selvstændige

  Tilskud til hjælpemidler, undervisningsmaterialer og mindre arbejdspladsindretninger

  Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

  Uddannelseshjælp

  Udvikling og afklaring af arbejdsevnen

  Vejledning og opkvalificering

  Virksomhedspraktik

  Voksenlærling med tilskud

  Førtidspension