Gå til hovedindhold

Udviklingsperspektiv Kliplev

I 2020 fik Kliplev et nyt udviklingsperspektiv, som viser retningen for byens udvikling og for den kommende områdefornyelse.

Indhold

  Langsigtet udvikling af Kliplev

  I samarbejde med Kliplev Lokalråd arbejder Aabenraa Kommune med den langsigtede udvikling af Kliplev. Formålet med arbejdet er, at Aabenraa Kommune og lokale aktører arbejder i samme retning med udviklingen af lokalsamfundet og at fremme det lokale engagement i udviklingsarbejdet. Der er i 2020 udarbejdet et udviklingsperspektiv for Kliplev. Udviklingsperspektivet er de lokales perspektiv.

  Byrådet har i de kommunale budgetter afsat otte millioner kroner til områdefornyelse af Kliplev. Områdefornyelsen ligger nogle år ude i fremtiden. Derfor har der i processen for udviklingsperspektivet være særligt fokus på, hvilke indsatser de lokale kan arbejde med på egen hånd i de kommende år, og på hvilke projekter der med fordel kan vente og blive en del af den planlagte femårige områdefornyelse.

  Vær med til at præge dit lokalsamfund

  Alle interesserede fra lokalsamfundet har haft mulighed for at deltage i processen og give deres mening til kende. Det var et stort ønske fra Kliplev Lokalråd og Aabenraa Kommune, at prioriteringer for lokalsamfundets fremtid træffes af et bredt repræsenteret udsnit af lokalsamfundet. 

  Forsøgsproces

  Processen og dokumentet i Kliplev adskiller sig fra øvrige processer for udviklingsperspektiver i Aabenraa Kommune. Byen er af byrådet blevet tildelt områdefornyelse om nogle år, hvor kommunen har afsat økonomi og personaleressourcer til større projekter. Der er derfor en oplagt mulighed for at tænke flere processer sammen. Samtidig afprøver Aabenraa Kommune nye metoder for lokal inddragelse og for dokumentets omfang og indhold. 

  Fællesskaber i bevægelse

  Processen for udviklingsperspektiv og forberedelse til områdefornyelse i Kliplev er en del af Aabenraa Kommunes vækstplan 2022. Vækstplanen beskriver de konkrete indsatser, der skal bidrage til missionen om det gode liv i Aabenraa Kommune. Arbejdet i Kliplev bidrager til at sikre lokale fællesskaber og livskraftige lokalsamfund, der er attraktive for både beboere og tilflyttere. Læs mere om dette i Aabenraa Kommunes vækststrategi "Sund Vækst"og Vækstplan 2022.