Gå til hovedindhold

Rettelser i BBR

Bygnings- og Boligregisteret, også kendt under betegnelsen BBR, er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. BBR opdateres løbende, på baggrund af byggesager og indberetning fra ejere.

Indhold

  Hvad anvendes BBR til?

  Oplysningerne i BBR bliver anvendt i forbindelse med blandt andet ejendomsvurdering, udbetaling af skadeserstatning og korrekt udbetaling af boligsikring. Derfor er det vigtigt at BBR indeholder korrekte oplysninger.

  Hvis der er ændringer på din ejendom

  Hvis du udfører almindelig vedligeholdelse eller mindre indvendige ændringer på din ejendom, skal du orientere kommunens BBR-kontor herom. Vedligeholdelsesarbejde som skal oplyses til BBR er bl.a. udskiftning af facadebeklædning og tagdækning. Mindre indvendige ændringer omfatter bl.a. isætning af nyt køkken, sammenlægning af værelser og etablering af nyt badeværelse.

  Oplysningerne kan sendes til BBR-kontoret på bbrpost@aabenraa.dk

  Bygninger som ikke er registreret i BBR

  Er der bygninger på din ejendom som ikke er registreret i BBR skal der indsendes en ansøgning om byggetilladelse. Dette gælder også for overdækkede terrasser, udestuer og andre mindre bygninger. Læs mere om ansøgning og anmeldelse af byggeri her.