Gå til hovedindhold

Telte og andre midlertidige konstruktioner

Telte og andre transportable konstruktioner som opstilles midlertidigt skal godkendes inden de opstilles og tages i brug. Godkendelsen kan enten være i form af et certifikat eller en byggetilladelse.
Hvis telte eller konstruktioner er opstillet mere end 6 uger på samme sted, betragtes opstillingen som permanent og kræver altid byggetilladelse.

Indhold

  Gældende regler

  Midlertidige konstruktioner er omfattet af byggelovens bestemmelser og det gældende bygningsreglement. Derfor skal der søges byggetilladelse før telte, scener, tribuner eller lignende konstruktioner opstilles.

  Telte, der anvendes af flere end 150 personer er desuden omfattet af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder mv. Derfor kræver opstilling af disse ligeledes tilladelse fra Beredskabet.

  Undtagelser

  En række mindre konstruktioner kan dog opsættes midlertidigt uden forudgående byggetilladelse eller certificering.

  Det drejer sig bl.a. om telte på under 50 m² og telte til privat brug, gangbroer, scener og tribuner uden overdækning og hvor højden ikke overstiger 1meter samt midlertidigt opstillede skurvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge i fast materiale.

  Yderligere information

  De gældende regler for hvornår og hvilke tilladelser der kræves er beskrevet i kommunens retningslinjer for telte og andre midlertidige konstruktioner.

  Få et hurtigt overblik på oversigten Festtelte - Hvornår og hvor skal der søges tilladelse.