Gå til hovedindhold

Deltidsplads

Deltidsplads til børn med forældre på barsel- eller forældreorlov.

Indhold

  Fra den 1. januar 2019 er der mulighed for at få en deltidsplads i forbindelse med barsel.

  Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

  Retten til en deltidsplads gælder i én sammenhængende periode pr. barn.

  Åbningstiden for en deltidsplads fastlægges af den enkelte institution/dagplejen i samarbejde med bestyrelsen. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

  Ansøgning om deltidsplads skal sendes til bopælskommunen senest 2 måneder før den ansøgte periodes start.

  Den ansøgte periode skal påbegyndes den 1. i måneden og sluttes den sidste i en måned.