Gå til hovedindhold

Tilsyn med pædagogisk støtte i eget hjem

Kommunerne er (jf. retssikkerhedsloven og serviceloven) forpligtiget til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Indhold

  Tilsynene omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

  Tilsynene føres af en konsulent ansat af Visitation & Understøttelse.

  Herunder kan du se de seneste tilsynsrapporter.

  Kommunal leverandør:

  Tilsyn aflagt af Socialtilsyn Syd og de Sundhedsfaglige tilsyn

  Socialtilsyn Syd

  Sundhedsfaglige tilsyn