Gå til hovedindhold

Hjælpemidler

Har du eller dit barn et handicap, eller har du en varig funktionsnedsættelse, kan du gratis låne et hjælpemiddel af kommunen, hvis du opfylder betingelserne.

Indhold

  FORBRUGSGODER, HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING

  Hvem kan låne et hjælpemiddel?

  Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, kan du søge om at låne et hjælpemiddel af kommunen.

  Du kan få bevilliget et hjælpemiddel fra kommunen, hvis det i væsentlig grad afhjælper følgerne af din varige funktionsnedsættelse og i væsentligt grad letter dagligdagen i hjemmet eller er nødvendigt for, at du kan udøve dit erhverv.

  Hvilke hjælpemidler udlånes?

  Genbrugshjælpemidler kan f.eks. være en kørestol, en rollator eller andre hjælpemidler, der f.eks. kan gøre, at du selv kan klare den personlige pleje.

  Hvem bevilger hjælpemidler?

  Terapeuterne i HjælpemiddelHuset vurderer konkret og individuelt behov, og om du opfylder servicelovens betingelser for at låne et hjælpemiddel. Hvis du får opfylder betingelserne, finder du terapeuterne i HjælpemiddelHuset det hjælpemiddel, der er det bedst egnede og billigste til at dække dette behov.

  Hvordan søger man om hjælpemiddel?

  Du kan søge om hjælpemidler ved at udfylde ansøgningsskemaet via selvbetjeningsløsningen på denne side.

  Alternativt kan du kontakte  HjælpemiddelHuset  eller ved at møde op i Straks Service.

  Hvad er Straks Service?

  Straks Service er et tilbud om hurtig og effektiv sagsbehandling, når det drejer sig om forholdsvis ukomplicerede problemstillinger og enkle standardhjælpemidler, f.eks. rollator, albuestokke, toiletforhøjer.

  I Straks Service kan sagsbehandling, afprøvning, produktvalg og udlevering ske med det samme. 

  Hvem leverer hjælpemidlerne?

  Genbrugshjælpemidler udlånes fra kommunens lager i HjælpemiddelHuset. Du skal selv sørge til transport af hjælpemidler, der kan transporteres i almindelig bil.

  Medarbejderne i HjælpemiddelHuset udvælger det enkelte hjælpemiddel, du skal have, tilpasser det, udlåner det og kører det om nødvendigt ud til dig.

  Hvis hjælpemidlet senere skal repareres, er det også HjælpemiddelHuset, der hjælper med det.

  Læs mere om HjælpemiddelHuset

  Hjælpemidler fra andre myndigheder

  Hjælpemidler kan bevilges af andre myndigheder end HjælpemiddelHuset.

  Hjælpemidler til behandling bevilges via sygehuset, hjælpemidler til brug under uddannelse bevilges via uddannelsesinstitutionen og hjælpemidler til arbejde bevilges via jobcentret.