Gå til hovedindhold

logo

Ansøgning om plejebolig

Du kan søge om alle plejeboliger i Aabenraa Kommune såvel som i andre kommuner i Danmark. Din ansøgning skal sendes til Visitation & Understøttelse, som vurderer dit behov og bevilliger en bolig.

Indhold

  ANSØG OM PLEJEBOLIG

  Du kan blive godkendt til en plejebolig, hvis du har et omfattende og varigt behov for:

  • personlig pleje og/eller omsorg og tilsyn døgnet rundt
  • praktisk hjælp flere gange dagligt
  • daglig motivation, støtte og/eller guidning/vejledning

  Du har svære eller totale begrænsninger i forhold til dagligdags aktiviteter som at spise, drikke, bade, vaske dig, pleje kroppen, klæde dig på og af, samt komme på toilettet.

  Det er svært eller umuligt at yde den nødvendige hjælp i din nuværende bolig.

  Du har svært ved eller er ude af stand til at varetage dine behov, du er ikke i stand til at tilkalde hjælp eller har behov for beskyttelse mod dig selv.

  Se vejledende serviceniveau for – ”Når du ansøger om plejebolig”, under Dokumenter nederst på siden.

  Nogle personer er på grund af deres helbred ikke i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold. I en sådan situation kan det være nødvendigt, at vedkommende kommer under et såkaldt værgemål, hvor en anden – en værge – kan handle på hans eller hendes vegne. Det er Familieretshuset, der iværksætter et værgemål og beskikker en værge.

  Vær opmærksom på, at såfremt ansøger ikke kan give informeret samtykke til, at der må ansøges, skal der som udgangspunkt overvejes værgemål forud for ansøgning.

  Når du skal søge om at blive optaget på venteliste til en plejebolig, skal du udfylde et ansøgningsskema.

  Hvis du ikke selv er i stand til at udfylde skemaet, kan en pårørende, partrepræsentant eller værge søge på dine vegne.

  Ansøg om plejebolig her.

  Du må som værge eller pårørende aldrig anvende et NemID udstedt til en anden person.

  Dette gælder også i de tilfælde, hvor der foreligger en fuldmagt, da det fremgår af reglerne for brug af NemID, at indehaveren skal have ene-kontrol over sit NemID. Hvis du som værge/pårørende har brug for at agere på vegne af en person, skal du bruge dit eget NemID til at logge på den relevante selvbetjeningsløsning og indtaste oplysningerne på den person der ansøges for.

  Ansøg manuelt:

  Såfremt du ingen muligheder har for at udfylde ansøgningen digitalt, kan du kontakte Visitation & Understøttelse i telefontiden for at få tilsendt et ansøgningsskema.

  Kontaktoplysningerne finder du i fanen til højre.

  Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes retur til:
  Visitation & Understøttelse
  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

  Eller på mail: PST-vistunderborger@aabenraa.dk 

  Ansøgning som Ægtepar:

  Frit valg af pleje- og ældreboliger giver ret til, at en rask ægtefælle eller samlever kan flytte med. Hvis ægtefællen eller samleveren flytter med, skal den anviste bolig være egnet til to personer - Det kan betyde en længere ventetid, fordi kommunen ikke altid har en egnet bolig til par. Du er derfor ikke omfattet af plejeboliggarantien på 2 måneder ved ansøgning om ægtepar-bolig.

  Efterlevende ægtefælle eller samlever har ret til at fortsætte lejemålet, hvis partneren dør.

  I ansøgningsskemaet skal du angive om ægtefælle eller samlever ønsker at flytte med. Det er personen med døgnplejebehov, der skal stå som ansøger af plejeboligen.

  Har begge parter behov for døgnpleje, skal der udfyldes ansøgningsskema for begge.

  Behandling af din ansøgning

  Ansøgningen sendes til Visitation & Understøttelse, som behandler din ansøgning og vurderer, om du er berettiget til en plejebolig og dermed kan komme på venteliste. Du får en kvittering når Visitation & Understøttelse har modtaget din ansøgning, og besked om, hvornår du kan forvente et svar på din ansøgning.

  Sagsbehandlingstiden på plejeboligansøgninger kan være op til 8 uger.

  Når du søger om at blive optaget på venteliste til en plejebolig, skal du oplyse, om du ønsker at komme på den generelle eller på den specifikke venteliste:

  Den generelle venteliste

  Hvis du ikke ønsker en plejebolig på et specifikt plejecenter, optages du på kommunens generelle venteliste.
  Her skal kommunen tilbyde dig et plejebolig inden for 2 måneder jf. plejeboliggarantien.

  Den specifikke venteliste

  Hvis du ønsker en plejebolig på et specifikt plejecenter, bliver du optaget på stedets venteliste. I ansøgningen kan du vælge op til 3 plejecentre i prioriteret rækkefølge.

  Den specifikke venteliste er ikke omfattet af plejeboliggarantien, og du har derfor ikke krav på en plejebolig inden for 2 måneder.

  Optagelse på venteliste til Friplejehjem

  Hvis du ønsker optagelse på venteliste til friplejehjem, skal du ansøge på lige vilkår som ved kommunalt plejecenter til den specifikke venteliste.

  Kommunen har som udgangspunkt ikke anvisningsret til Friplejehjem, og indflytninger dertil godkendes alene af Friplejehjemmet.

  Optagelse på venteliste i anden kommune

  Hvis du søger om optagelse på venteliste til en plejebolig i en anden kommune, skal du ansøge til den specifikke venteliste.

  Både bopælskommune og ansøgningskommune skal godkende dig til en plejebolig, før du kan optages på venteliste. (dobbeltvisiteringskrav).

  Se de aktuelle priser for husleje, kostpakke og serviceydelser på hjemmesiden Plejehjemsoversigten. Linket finder du i fanen til højre. Priserne oplyses før evt. boligstøtte. Beregning af boligstøtte kan foretages på borger.dk. Se linket i fanen til højre.

  Nedenfor kan du se et kort over de plejehjem vi har i Aabenraa Kommune.
  Du kan ved at trykke på de grønne prikker se navn og adresse på plejehjemmene.

  Under relaterede sider kan du også finde link til en side med kontaktoplysninger til hver af Aabenraa Kommunes plejehjem