Gå til hovedindhold

Nyttige sider for foreninger

Herunder kan du finde nyttige sider til brug i dit foreningsarbejde

Aktiviteter i sommerferien for skolebørn

Aktiv Ferie for foreninger

Sådan booker du lokaler og haller

Booking af lokaler og haller

Her kan du læse mere om booking og foreningssystemet Conventus, som kommunen stiller gratis til rådighed for foreninger.

Conventus

Hjælp til det gode samarbejde mellem foreninger, institutioner og skoler.

Den Åbne Skole

Mulighed for hjælp og talentudvikling og eliteidræt.

Elite Aabenraa

Vi fejrer hvert år dygtige idrætsudøvere.

Erkendtligheder og priser

Læs kommunens folkeoplysningspolitik.

Folkeoplysningspolitik - Aabenraa Kommune

I Foreningshåndbogen kan Folkeoplysende foreninger og aftenskoler bl.a. finde oplysninger omkring tilskudsmuligheder og regnskabsaflæggelse. 

Foreningshåndbog for Folkeoplysende foreninger og aftenskoler

Hvad er et fritidspas, og hvem kan få et fritidspas.

Fritidspas

Her kan du bl.a. finde en oversigt over kommunens foreninger og fritidsinstitutioner.

Fritidsportalen

Fællesråd for idrætsforeninger og spejdergrupper

Fritidsrådet

I 2020 er det 100 år siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark. 

Genforeningen 2020

Se om du kan få et gratis lokale til dit arrangement. 

Gratis lokaler til Kultur- og fritidsarrangemen­ter - Aabenraa Kommune

Politikken, der er paraplyen for aktiviteter, arrangementer og events. 

Kultur- og Fritidspolitikken

Kulturaftalen for Sønderjylland-Schleswig.

Kulturaftalen

Kulturelt Samråd, Musikrådet, Billedkunstrådet og Samrådet for Lokalhistoriske arkiv.

Kulturelle råd

Puljer du kan søge midler fra

Puljer

CVR-nummer et krav for at få midler fra det offentlige.

Sådan får din forening et CVR nummer - Aabenraa Kommune

Søg kommune, politi, brand & redning om tilladelse.

Tilladelse til arrangementer - Aabenraa 

Regler for økonomisk tilsyn med tilskud og underskudsgarantier. 

Tilsyn med tilskud og underskudsgarantier - Aabenraa Kommune

Kontaktpersoner

Lone Fiil

Fritidskonsulent
lfi@aabenraa.dk
Tlf. 7376 7469

Pernille Knudsen

Kulturkonsulent
pknu@aabenraa.dk
Tlf. 7376 7184

Camilla Maria Hansen

Fritidskonsulent
camaha@aabenraa.dk
Tlf. 7376 7595