Gå til hovedindhold

logo

Grænseoverskridende kultursamarbejde

Aabenraa Kommune har indgået en kulturaftale for perioden 2021-2024 med Haderslev, Sønderborg, Tønder, Region Syddanmark samt Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland og Stadt Flensburg.

Indhold

  Vi er også med i Interegprojektet KursKultur 2.0
  Læs om, hvordan du kan søge midler og indgå i samarbejder på www.kulturfokus.dk.

  Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-24

  Aabenraa kommune er en af partnerne bag Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Kulturen skal frem til 2024 arbejde målrettet og koordineret for at udvikle kulturen på tværs af den dansk-tyske grænse og har fokus på børn og unge.

  Øvrige parterne bag kulturaftalen er de andre sønderjyske kommuner, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, Region Syddanmark, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur i Schleswig-Holstein samt det danske kulturministerium. Aftalen har et samlet budget på knap 19.800.000 kroner. Det er tredje gang siden 2013, at partnerkredsen er fælles om en grænseoverskridende dansk-tysk kulturaftale.

  Musik, kulturarv og fællesskaber over grænsen

  Kulturaftalen har et særligt fokus på børn og unge, der gennem kunst, kultur og bevægelse skal bringes sammen i interessefællesskaber og få øjnene op for mulighederne i grænselandet. Kreative fællesskaber og fælles kulturarv er hovedoverskrifterne, der vil præge den fireårige kulturaftale. Selvom børn og unge kommer til at spille en stor rolle i kulturaftalens aktiviteter, er voksne også en vigtig fokusgruppe. Børn og unge har brug for at kunne spejle sig i de voksnes engagement og se det som naturligt i et grænseland at krydse grænsen for at opleve kultur.

  Læs mere om kulturaftalen.

  Få mere at vide om kulturaftalen i denne film

   

  STØTTE TIL DANSK-TYSKE KULTURPROJEKTER OG MØDER

  Interreg-projektet KursKultur 2.0 er grænselandets kulturprojekt med regionale og tværregionale partnere. KursKultur 2.0 fremmer den interkulturelle, dansk-tyske forståelse i hele Interreg-programregionen for alle borgere.

  For at opnå målene er der bl.a. etableret forskellige støttepuljer: 

  Kultur og netværkspuljen støtter innovative dansk-tyske projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse og en forankring af det dansk-tyske samarbejde blandt borgerne.

  Transportpuljen støtter det aktive samarbejde og mødet mellem danske og tyske børn og unge til og med 26 år. Skoler, daginstitutioner, foreninger og andre institutioner, der arbejder med børn og unge kan søge om støtte til transport, entré, honorarer og overnatning.
  * OBS: maks. 14.900 DKK til endagsbesøg/ 29.800 DKK til besøg m. overnatning. 

  Strakspuljen fremmer netværksdannelsen og udviklingen af nye projektideer, hvis disse støtter det grænseoverskridende samarbejde og giver indsigt i nabolandets levevis og kultur. 
  * OBS: maks. 29.800 DKK. 

  STØTTEHENVISNING

  KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

   

  Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig 2021-2024

  Apenrade ist einer der Partner der Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig. Die Kulturvereinbarung soll bis Ende 2024 gezielt und koordiniert mit der Kulturentwicklung über die deutsch-dänische Grenze hinweg arbeiten. Die primäre Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche.

  Die weiteren Partner der Kulturvereinbarung 2021-24 sind die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg, die Stadt Flensburg, die Kommunen Haderslev, Tønder, Sønderborg und Aabenraa, die Region Syddanmark, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein sowie das dänische Kulturministerium. Die Vereinbarung hat einen finanziellen Rahmen von insgesamt knapp 2,65 Mio. Euro.  Zum dritten Mal seit 2013 einigt sich der Partnerkreis auf eine gemeinsame deutsch-dänische Kulturvereinbarung.

  Schwerpunkte Musik, kulturelles Erbe und grenzüberschreitende Gemeinschaften
  Die Kulturvereinbarung hat einen besonderen Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche, die über Kunst, Kultur und Bewegung in Interessengemeinschaften zusammengebracht werden und die Möglichkeiten des Grenzlandes erleben sollen. Kreative Gemeinschaften und gemeinsames Kulturerbe sind die Hauptthemen, die die neue vierjährige Kulturvereinbarung prägen werden. Obwohl Kinder und Jugendliche eine zentrale Rolle bei den Aktivitäten der Kulturvereinbarung spielen, sind Erwachsene ebenfalls eine wichtige Zielgruppe. Kinder und Jugendliche haben das Bedürfnis, sich im Engagement der Erwachsenen zu spiegeln und sollen von ihnen lernen, es als natürlich anzusehen, die Grenze zu überqueren um Kultur zu erleben.

  Hier können Sie mehr über die Kulturvereinbarung erfahren